Predavači

Asistent
mr Vedran Pean

Saradnik Vedran Pean rođen je 15.09.1992. godine u Kotoru. Osnovnu i srednju školu završio je u Tivtu. Od 2017. godine je student Fakulteta Umjetnosti Univerziteta Donja Gorica, na kojem je i diplomirao 2020. godine sa prosjekom 9,97, stekavši zvanje Bachelor Istoričara i teoretičara umjetnosti. Specijalističke studije je upisao na istom Fakultetu 2020. godine, a završio 2021. godine odbranivši rad na temu Tematski izazovi u slikarstvu Antona Peana, pod mentorstvom prof. dr Aleksandra Čilikova. Od 2021. godine student je master studija UNSESCO katedre Cultural Policy and Management (Interculturalism and Mediation in the Balkans) na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Od januara 2021. godine angažovan je na Fakultetu umjetnosti kao saradnik u nastavi (predmeti: Istorija umjetnosti antike, Istorija umjetnosti srednjeg vijeka, Vizuelna umjetnost i novi mediji, Istorija moderne umjetnosti, Istorija savremene umjetnosti) i saradnik na administrativnim poslovima.


Tokom studija bio je stipendista Ministarstva prosvjete i Opštine Tivat. Stipendije je stekao na osnovu ostvarenog prosjeka. Bio je proglašen za najboljeg studenta prve godine i najboljeg studenta treće godine osnovnih studija Fakulteta umjetnosti. Laureat je i nagrade “Prof. dr Veljko Radović”  2020. godine, koja se dodjeljuje za najbolji esej iz oblasti umjetnosti i kulture na Univerzitetu Donja Gorica. Kao najbolji student osnovnih studija generacije upisane 2017. godine nagrađen je poveljom Univerziteta Donja Gorica 2020. godine. Povodom dana opštine Tivat 21.11.2021. godine, uručena mu je nagrada za najboljeg studenta grada.

Kao student Fakulteta umjetnosti prisustvovao je velikom broju predavanja i naučnih tribina organizovanih od strane Univerziteta Donja Gorica, Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Ministarstva kulture i medija Crne Gore, kao i Centra savremene umjetnosti. Bio je dio tima Fakulteta umjetnosti angažovanog u sprovođenju projekta CultDMap (Interactive Cultural Digital Map of Montenegro), koji se u saradnji sa kompanijom Čikom realizovao pod pokroviteljstvom Evropske unije i Ministarstva nauke Crne Gore. Od 2022. godine preko Univerzteta umetnosti u Beogradu uključen je u projekat Shakin’ (Sharing subaltern knowledge through international cultural collaborations), podržanom od strane EU’s Erasmus+ programa: Strategic Higher Education Partnerships for Innovation.

Tečno govori engleski jezik, a služi se i francuskim i ruskim. Tokom osnovne, srednje škole i fakulteta bavio se sportom – košarkom, jedrenjem, brazilskom džiu džicom.


Od 2013. do 2015. godine (od juna do avgusta), radio je u Opštini Tivat u finansijskom sektoru na dostavi i naplati poreza na nepokretnosti, gdje je bio nadležan za grupu zaduženu za Krašiće i Radoviće. Tokom studiranja, od 2016. do 2020. godine (od maja do oktobra) radio je u kancelariji marine Porto Montenegro kao konsijerž, gdje je imao ulogu kontakt osobe za sve usluge koje mogu zatrebati vlasnicima jahti i posadi tokom boravka u Marini, od prevoza, nabavki robe iz Crne Gore i inostranstva, organizovanja turističkih tura, do pružanja i organizovanja različitih vidova pomoći potrebnih klijentima u marini (medicinska, tehnička, zakonska i sl.).

 

Bibliografija:

P. Vedran, Tematski izazovi u slikarstvu Antona Peana, Matica: Časopis za društvena pitanja, nauku i kulturu, godina XXIII, broj 89, proljeće 2022, 363-406. ISSN 1450-9059;

http://www.maticacrnogorska.me/files/89/18%20vedran%20pean.pdf

mr Vedran Pean