Predmeti

FKT1EIRks
Ekonomija i razvoj (globalizacija)

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+1V
Smjer: Kineske studije

Ideja izučavanja predmeta: Da utiče na način razmišljanja studenta, na kontekst kako se shvataju ekonomski problemi definisani u okviru drugih disciplina i da podstakne studenta na kreaciju i inovaciju

Ciljevi izučavanja predmeta: Da student bude sklon kreativnosti i inovativnosti

Ishodi učenja predmeta: Prepoznaje ekonomske principe i ulogu države u svijetu. Identifikuje i interpretira razlike između ekonomskih sistema u svijetu. Prepoznaje faktore koji utiču na ekonomski razvoj.

Angažovani predavači: