Predavači

Docent
Doc. dr Marija Orlandić

Rođena je na Cetinju, 14. januara 1984. godine. Osnovnu školu „Blažo Jokov Orlandić“ i Gimnaziju „Niko Rolović“ u Baru završila je sa odličnim uspjehom. 
Nakon srednje škole, školske 2002/2003 godine upisala je Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici. U toku studiranja je nagrađivana kao uspješan student. Diplomirala je u novembru 2007. godine na smjeru „Preduzetništvo i preduzetničke finansije“ i sa ocjenom 10 odbranila Diplomski rad pod nazivom: „Pomorstvo u Crnoj Gori i njegov značaj za ekonomski razvoj“, mentor rada bio je prof. dr Veselin Vukotić. 
Završila je postdiplomske studije UDG “Preduzetnička ekonomija” i u oktobru 2011. godine odbranila magistarski rad "Održivost prirodnih resurska kao uslov ekonomskog rasta i razvoja- primjer Crne Gore". Studijske 2012/2013. godine upisala je doktorske studije "Međunarodna ekonomija" na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Univerziteta Donja Gorica. Doktorsku disertaciju: "Resursi i razvoj", mentor rada prof. dr Veselin Vukotić odbranila je u decembru 2018. godine.

Tokom izrade doktorske disertacije boravila je kao stipendista Univerziteta u Torinu zimski semestar studijske 2015/16 na Fakultetu za ekonomiju i statistiku „Congenti de Martiis", dok je kao stipendista Vlade NR Kine studijsku 2017/18 provela na Southwestern University Finance and Economics u Čengduu, Kina gdje je i završila svoje doktorsko istraživanje.
Od januara 2008. godine zaposlena je na Institutu za strateške studije i prognoze kao istraživač. Od oktobra 2008. godine zaposlena je na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis. 

Učestvovala je na različitim konferencijama, seminarima i školama:

 • Januar 2019, Tradicionalne Božićne rasprave o ekonomiji, “Javni dug i razvoj”, UDG, Podgorica, Crna Gora;
 • Jun 2018, Sino-Australian Economic and Trade Corporation Conference, RIEM -SWUFE, Čengdu, Kina;
 • Maj 2018, Income Distribution and Development Policy Research Project, RIEM- SWUFE, Čengdu, Kina;
 • Decembar 2017, Međunarodna konferencija doktoranata i profesora, Xihua Univerzitet, Čengdu, Kina;
 • Maj 2017, Konferencija Instituta društvenih nauka,”Globalizacija i izolacionizam”, Beograd, Srbija;
 • Januar 2017, Tradicionalne Božićne rasprave o ekonomiji, UDG, Podgorica, Crna Gora;
 • Maj 2016, Konferencija Instituta društvenih nauka,”Seobe i razvoj”, Beograd, Srbija;
 • Septembar – Decembar 2015, Seminari o ekonomiji (svakog četvrtka), Univerzitet u Torinu, Italija:
 • Januar 2016, Tradicionalne Božićne rasprave o ekonomiji, UDG, Podgorica, Crna Gora;
 • Maj 2015, Konferencija Instituta društvenih nauka,”Obrazovanje i razvoj”, Beograd, Srbija;
 • Januar 2015, Tradicionalne Božićne rasprave o ekonomiji, UDG, Podgorica, Crna Gora;
 • Oktobar 2014, Radionica “REVIEW 2020”, Hotel Ramada, Podgorica;
 • Septembar 2014, Kako napraviti dobar projekat za finansiranje istraživanja? “REVIEW 2020”, Zagreb, Hrvatska;
 • Maj 2014, Konferencija Instituta društvenih nauka, ”(Anti) liberalizam i ekonomija”, Beograd, Srbija;
 • April 2014, Razvoj ishoda učenja - način za bolju uporedivost, priznavanje i zapošljavanje na tržištu rada (DEVCORE) radionica, Kopenhagen, Danska;
 • Januar 2014, Tradicionalne Božićne rasprave o ekonomiji, UDG, Podgorica, Crna Gora;
 • Decembar 2013, Podrška i uključivanje studenata sa hendikepom na visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori (SINC @ HE) radionica, London, Velika Britanija;
 • Maj 2013, Konferencija Instituta društvenih nauka,”Obrazovanje i razvoj”, Beograd, Srbija;
 • Januar 2013 Tradicionalne Božićne rasprave o ekonomiji, “Put u novu paradigmu razvoja”, UDG, Podgorica, Crne Gora;
 • Octobar 2012, Uticaj klimatskih promjena, seminar, Crveni krst, Zagreb, Hrvatska;
 • Maj 2012, Konferencija Instituta društvenih nauka,”Stanovništvo i razvoj”, Beograd, Srbija;
 • January 2012, Tradicionalne Božićne rasprave o ekonomiji, “EU i Euro” – gdje smo? UDG, Podgorica, Crna Gora;
 • Novembar 2011, Zelena ekonomija u finansijskom sektoru, Barselona, Španija;
 • Octobar 2011, Misses seminar (8th), Institut Bruno Leoni, Sestri Levante, Italija;
 • Maj 2011, Konferencija Instituta društvenih nauka,”Balkan i EU”, Beograd, Srbija;
 • Januar 2011, Tradicionalne Božićne rasprave o ekonomiji, “Balkan i EU”, UDG, Podgorica, Crna Gora;
 • Septembar 2010 Miločerski razvojni forum, “Corporate governance, energy and development”, Budva, Crna Gora;
 • Maj 2010, Konferencija Instituta društvenih nauka,”Kriza i razvoj”, Beograd, Srbija;
 • Maj 2010, Konferencija Free Market Road Show, Hayek Institute from Vienna, UDG, Podgorica
 • Januar 2010, Tradicionalne Božićne rasprave o ekonomiji, UDG, Montenegro
 • Novembar 2009 Market Challenges in Montenegro - How Can We Overcome the Constraints? Seminar, Bled School of Management, Podgorica, Crna Gora;
 • Septembar 2009, Miločerski razvojni forum, Kriza i razvoj, Budva, Crna Gora;
 • Maj - September 2009, Seminar: Sustainable Agriculture: Organic Agriculture, Food and Agriculture Policy Common; and Natural Resources: Soil, Water and Forest; Bio politics International Organization, Grčka;
 • Maj 2009, Konferencija Free Market Road Show, Hayek Institute from Vienna, UDG, Podgorica, Crna Gora;
 • Maj 2009, Seminar, Presentation to success, Jerry Weissman, UDG, Podgorica, Crna Gora;
 • Mart 2009, Seminar; Project Cycle Management, CEM, Podgorica, Crna Gora;
 • Januar 2009, Tradicionalne Božićne rasprave o ekonomiji, UDG, Podgorica, Crna Gora;
 • Oktobar 2008, Misses Seminar (5th), Institut Bruno Leoni, Sestri Levante, Italija;
 • Septembar 2008, Miločerski ravojni forum, Budva, Crna Gora;
 • Jun - August 2008, Univerzitet u Torontu, English Language Programme, Speaking English Plus, Toronto, Kanada;
 • Maj 2008 Seminar Razvoj biznis inkubatora, Poljska;
 • May 2008 Seminar Filip Kotler “How to handle basic marketing challenges?”, Pržno, Crna Gora;
 • Januar 2008 Tradicionalne Božićne rasprave o ekonomiji, UDG, Crna Gora;
 • Jun-jul 2007, Ljetnja škola “Vienna and Chicago: Two Schools of Free-Market Economics, Institute for Economic and Social Policy”, Belgrade, Serbia


Članci:

Orlandić, Marija (2019) “Demografske karakteristike radne snage u XXI vijeku u Crnoj Gori”, Zbornik radova Stanovništvo Crne Gore- struktura i projekcije, CANU, ISBN: 978-86-7215-432-0, str. 111-124;

Orlandić, Marija (2018) “Uticaj kulture na razvoj kineskog preduzetnistva", Preduzetništvo i rentijerstvo, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, ISBN: 978-86-7093-201-2, str. 244-253;

Orlandić, Marija, Radunović, Marija (2017) “Resursi i globalizacija", Globalizacija i izolacionizam, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, ISBN: 978-86-7093-170-1, str. 428-435;

Orlandić, Marija (2016) “Seobe - potraga za resursima", Seobe i razvoj, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, ISBN:978-86-7093-164-0, str. 314-322;

Orlandić, Marija (2015) “Resursi, globalizacija i kultura", Obrazovanje i razvoj, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, ISBN 978-86-7093-157-2, str. 209-214;

Orlandić, Marija; Mirković, Milika (2014)Ekonomske slobode put ka većem razvoju, (Anti)liberalizam i ekonomija, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, ISBN 978-86-7093-152-7, str. 338-345 

Golubović, Vojin; Orlandić, Marija (2013)Neusklađenost pounude i tražnje na tržištu rada Crne Gore, Obrazovanje i razvoj, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, ISBN 978-86-7093-144-2, str. 302-309 

Orlandić, Marija (2013) Effects of climate change on Montenegrin agriculture, 3rd Climate Change, Economic Development, Environment and People Conference, Podgorica, ISBN 978-9940-9615-0-3, str. 186-198 

Orlandić, Marija (2012) Promjena broja stanovnika i održivi razvoj, Stanovništvo i razvoja, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, ISBN 978-86-7093-140-4, str. 282-289

Orlandić, Marija (2012) Change in Population and Sustainable Development, Preduzetnička ekonomija, Volume XVIII, Postdiplomske studije „Preduzetnička ekonomija“, Podgorica, ISSN 1451-6659, str. 162-172

Orlandic, Marija (2011) “Natural resources of Balkan counties” ,Balkan and EU, the Institute of Social Sciences, Centre for Economic Research Belgrade, ISBN 978-86-7093-137-4, pp. 386-392

Orlandic, Marija (2010) “Crisis and the redistribution of developed”, Crisis and Development in 2010, the Institute of Social Sciences, Centre for Economic Research Belgrade, ISBN 978-86-7093-133-6, pp. 487-494

Orlandic, Marija (2010) “Crisis and the redistribution of developed countries”, Economics journal “Entrepreneurial economy” Volume XVI, Issue II, 05/2010, ISSN 1451-6659, pp. 241-250

dr Marija Orlandić
Predmeti
Kontakt podaci