Predmeti

FKT1KJ1ks
Kineski jezik 1

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+1V
Smjer: Kineske studije

Ideja izučavanja predmeta: Kineski jezik – osnovni nivo komunikacije i izučavanje jezika i simbola

Ciljevi izučavanja predmeta: Student dobija osnovne sposobnosti slušanja, govora, čitanja i pisanja, kao i osnovne komunikacijske sposobnosti koje zadovoljavaju jednostavan svakodnevni život i društvenu komunikaciju.

Ishodi učenja predmeta: Analizira osnovne principe funkcionisanja kineskog jezičkog sistema i strukture; Pokazuje onovnu komunikativnu kompetenciju iz kineskog jezika.

Angažovani predavači: