Predmeti

FKT1KCks
Istorija i geografija Kine – KINESKA CIVILIZACIJA

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+1V
Smjer: Kineske studije

Ideja izučavanja predmeta: Da utiče na način razmišljanja studenta

Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da se studentima približe osnovne teme vezane za kinesku civilizaciju i da se kod njih razviju analitička oruđa za razumijevanje i tumačenje civilizacije i kulture i postignuća, istorijski i komparativno. Kroz analizu religije, mita, umjetnosti, ideja, institucija i svakodnevnog života, studentima se omogućava da steknu znanja o osnovnim formama i istorijskim iskustvima kineske civilizacije.

Angažovani predavači: