Predmeti

NIM1
Naučno-istraživački modul

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Ne
Fond časova:
Smjer: Kineske studije

--

Angažovani predavači: