Predmeti

FKT2IIK3ks
Ideje i karakter 3

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Kineske studije

Ideja izučavanja predmeta: praktična upotreba stečenih znanja

Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da studenti pokažu praktičnu osposobljenost i povezivanje znanja stečenih na nastavi u praksi kroz realizaciju case study analize ili simulacije realne situavije

Angažovani predavači: