Predmeti

FKT2KJ3
Kineski jezik 3

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4+2
Smjer: Kineske studije

Ideja izučavanja predmeta: Kineski jezik – komunikacija na bazičnom nivou

Ciljevi izučavanja predmeta: Osim osnovnih sposobnosti slušanja, govora, čitanja i pisanja, studenti mogu učestvovati u diskusiji o više tema, koje obuhvataju svakodnevni život, razumijevanje kineske kulture dublje i tečnije.

Ishodi učenja predmeta: Pokazuje visoku receptivnu i produktivnu odnosno komunikativnu kompetenciju iz kineskog jezika.

Angažovani predavači: