Predmeti

NIM3
Naučno-istraživački modul 3

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Ne
Fond časova:
Smjer: Kineske studije

--

Angažovani predavači: