Predmeti

FKT2IKEMks
Istorija kineske ekonomske misli

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4+2
Smjer: Kineske studije

Ideja izučavanja predmeta: Da se student razumije vezu i međuuticaj kineske filozofije i drevne kineske civilizacije i kineske ekonomske misli  

Ciljevi izučavanja predmeta: Da se student kroz radove vodećih kineskih ekonomista upozna sa različitim aspektima razvoja i istorije drevne ekonomske misli u Kini i glavne škole ekonomske misli koje su se razvijale u Kini. Da razumije međuzavisnost osnovnih postulata kineske filozofije i kineske ekonomske misli; Da student može da da kritički osvrt na odnos i međuuticaj između glavnih pravaca razvoja ekonomske misli na Zapadu i kineske ekonomske misli

Ishodi učenja predmeta: Samostalno istražuje u području kulturne baštine Kine. Napravi komparativnu analizu Kine i drugih zemalja koja će mu omogućiti da prepozna međuzavisnosti uticaja kako unutar Kine tako i van nje. Analizira događaje i trendove koji oblikuju današnjicu Kine na bazi poznavanja prošlosti Kine;

Angažovani predavači: