Predmeti

FKT2KJ4
Kineski jezik 4

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4+2
Smjer: Kineske studije

Ciljevi izučavanja predmeta: Nakon dva semestra učenja kineskog jezika, osim osnovnih sposobnosti slušanja, govora, čitanja i pisanja, studenti mogu učestvovati u diskusiji o više tema, koje obuhvataju svakodnevni život, razumijevanje kineske kulture dublje i tečnije.

Ishodi učenja predmeta: Pokazuje visoku receptivnu i produktivnu odnosno komunikativnu kompetenciju iz kineskog jezika; Analizira osnovne principe funkcionisanja kineskog jezičkog sistema i strukture.

Angažovani predavači: