Predmeti

FKT2UPks
Upravljanje projektima

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+1
Smjer: Kineske studije

Upravljanje projektima predstavlja složen, izazovan i kreativni proces kojim se bave profesionalnci iz oblasti biznisa i razvoja sistema zasnovanih na upotrebi računarskih tehnologija. Rezultat analize i dizajna informacionih sistema je socio-tehnički sistem koji ljude, procese i alate (softver i hardver) stavlja u funkciju realizacije nove vrijednosti. Tipično, realizacija informacionih sistema podrazumjeva integraciju postojećih i novih softverskih i hardverskih komponenti, razvoj aplikativnog softvera, kao i sve one aktivnosti potrebne da se informacioni sistem stavi u eksploataciju i bude produktivan i profitabilan.

Angažovani predavači: