Predmeti

NIM4
Naučno-istraživački modul 4

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Ne
Fond časova:
Smjer: Kineske studije

--

Angažovani predavači: