Predmeti

FKT5EIIR
Ekonomske ideje istorija i razvoj

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+0
Smjer: Kineske studije

Analiza filozofije organizacije, uključujući međurelacije između ekonomije i pravila i političkih institucija;

Angažovani predavači: