Predmeti

FKT3GTks
Globalizacija i turizam

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Kineske studije

Ideja izučavanja predmeta: Shvatiti značaj turizma u globalnom svijetu.

Ciljevi izučavanja predmeta: Posredstvom nastavnih jedinica usvajaju se temeljna znanja o odnosima i zakonitostima koji

su svojstveni turizmu na globalnoj sceni. Kroz ovaj predmet studenti će usvojiti sva značajna znanja o pojmovima, odnosima i pokazateljima u turizmu kao složenom društvenom i ekonomskom fenomenu savremenog čovječanstva na globalnoj sceni.

Ishodi učenja predmeta: Objasniti heterogenost i složenost fenomena turizma. Primijeniti nova dostignuća na području turizma. Razvijati praktičnu primjenu poslovanja u turizmu. Pokazati vještine savremenog poslovanja u turizmu i koristiti savremene informatičke tehnologije na globalnom turističkom tržištu. Razumjeti i interpretirati odnose i zakonitosti koji su svojstveni turizmu na globalnoj sceni.

Angažovani predavači: