Predmeti

FKT3PIK6
Projekat Ideje i karakter VI

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova: 20
Smjer: Kineske studije

Projekat Ideje i karakter je sigurno jedna od najvećih inovacija u nastavnom procesu UDG-a. To je unikatni projekat koji ne postoji na drugim univerzitetima, ne samo u CG i regionu, već i šire. Svaki student tokom studija učestvuje u šest ciklusa ovog projekta - 6 semestara.

Prije svega projekat budi studente! Nadahnjuje ih! Podstiče im maštu, ali i njihovo preduzetništvo... I nadasve utiče na razvoj timskog rada među studentima, što se danas, u informatičkom društvu sve više traži! Isto tako, ovaj projekat razvija drugarstvo među studentima i time stvara temelje biznis mreže naših diplomiranih studenata. Nemjerljiva je dobrobit ovog projekta, razvijanju i erudicije i komunikacionih sposobnosti studenta, oslobađanju od straha od nastupa pred velikim auditorijumom.

Ovo je projekat koji afirmiše obrazovanje odnosno studije kroz igru. Studenti se igraju idejama, kreacijama, oni su režiseri dizajneri, scenaristi, govornici, junaci, borci, i ko zna kakve sve uloge još imaju... Ali predmet afirmiše i tu istraživačku komponentu, odnosno podstiče istraživačku sklonost studenata: student treba da prikupi mnogo informacija, da stekne znanje, da bi pripremio prezentaciju.

Angažovani predavači: