Predmeti

FKT3KJ6ks
KIneski jezik 6

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 10
Obavezan: Da
Fond časova: 40
Smjer: Kineske studije

Ciljevi izučavanja predmeta: Nakon V semestra učenja kineskog jezika, osim osnovnih sposobnosti slušanja, govora, čitanja i pisanja, studenti mogu učestvovati u diskusiji o više tema, koje obuhvataju svakodnevni život, razumijevanje kineske kulture dublje i tečnije.

Ishodi učenja predmeta: Pokazuje visoku receptivnu i produktivnu odnosno komunikativnu kompetenciju iz kineskog jezika. Analizira osnovne principe funkcionisanja kineskog jezičkog sistema i strukture. Primjenjuje specijalizovane tehnike i vještine pisanog i konsekutivnog usmenog prevođenja i prevodi tekstove.

Angažovani predavači: