Predmeti

VATEL-SD/CSR 101
Sustainable development & CSR

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

Angažovani predavači: