Predmeti

MET102
Metodologija istraživanja

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizamOvaj kurs ima za cilj da omogući studentima master studija da steknu kljucne vjestine i kompetencije koje su važne za proces naučnog istraživanja.  Studenti će biti podstaknuti da razviju predmet svog istraživanja, kroz unapredjenje intelektualnih sposobnosti, primjenu kritičke analize, podsticanje samostalnog razmišljanja i individualnog rasuđivanja, kao i kroz razvoj i unapredjenje vještina u primjeni teorija i metoda istraživanja koje su potrebne za pisanje istraživačkih predloga, izveštaja i disertacija;

 


Nakon završetka kursa, student će biti osposobljen da:

U konkretnijim praktičnim ciljevima, ovaj kurs ima za cilj:
- Razlikuje šta jeste, a šta nije istraživanje;
-Razvije svijest o ključnom aspektu prirode znanja i vrijednosti naučnog metoda;
- Uvede koncept u srž svakog istraživačkog projekta – istraživačkog problema – i da
diskutuje šta je problem koji se može istražiti.
- Procjenjuje literaturu, formira različite izvore relevantne za ciljeve istraživanja;
- Identifikuje i definiše osnovne komponente istraživačkog okvira, relevantne za oblast kojima se bavi istraživački problem;
- Objasni i argumentuje kako će  prikupljati istraživačke podatke;
- Afekbatno citira izvore; razgovarajte o tome kako citirati izvore;
- Primjenjuje adekvatan jezik u akademskom pisanom radu.

 

This course aims to guide master  students towards achieving competence and proficiency in the theory of and practice to research. This fundamental objective can be realised through helping students to develop the subject of their research, encourage the formation of higher level of trained intellectual ability, critical analysis, rigour, and independence of thought, foster individual judgement, and skill in the application of research theory and methods, and develop skills required in writing research proposals, reports, and dissertation.

 After this course student will be able to:

- Define what research is and what is not;
- Have awareness of crucial aspect of the nature of Knowledge and the value of scientific method;
- Introduce the concept at the heart of every research project –the research problem- and to
discuss what a researchable problem is;
- Evaluate literature, form a variety of sources, pertinent to the research objectives;
- Isentify and justify the basic components of the research framework, relevant to the tackled
research problem.
- Explain and justify how will collect research data;
- Disciss how to cite sources;
- Apply adequate language in an academic written work.

Angažovani predavači: