Predavači

Saradnik
dr Vojin Golubović

Rođen je u Nikšiću, 12. decembra 1983. godine gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju kao nosilac diplome “Luča“. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici na smjeru “Preduzetništvo i preduzetničke finansije”. Magistrirao je na postdiplomskim studijama “Preduzetnička ekonomija” na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Univerzitet Donja Gorica sa temom “(Ne)održivost penzijskog sistema u Crnoj Gori i mogući pravci reforme”. Na istom fakultetu je upisao doktorske studije "Međunarodna ekonomija". Doktoririrao je na temi “Ekonomija u istoriji Erika Hobsbauma”. (mentor: prof. dr Veselin Vukotić).

Tokom 2008. boravio je dva mjeseca u Torontu gdje je pohađao Speaking English Language Program, School of Continuing Studies, University of Toronto, Canada (07-08/2008).
Školsku 2009/2010. proveo je na doktorskim studijama CERGE-EI, Prag, Češka (zajednički program Charles university- Prag i Češke akademije nauka).Takođe, tokom svojih doktorskih studija je boravio jedan semester na Univerzitetu Xihua u Čengduu (NR Kina), a usavršavao se i na KOF ekonomskom insitutut Univerziteta ETH u Cirihu (Švajcarska).

Takođe je pohađao:
• Ljetnju školu - Public Choice, Bakuriani, Gruzija (2013)
• Trening program – Building Sustainable Solutions for the Future’s - Pension Reform, BICON, SIDA, Štokholm, (09-10/2008)
• Školu za međunarodnu statistiku, Institut za strateške studije i projekcije i Monstat, Podgorica (10-12/2007)
• Školu opšte statistike, Institut za strateške studije i projekcije i Monstat, Podgorica (04-06/2007)
• Školu za investicione menadžere penzionih fondova, Komisija za hartije od vrijednosti, Podgorica (03-06/2006)
Od februara 2007. godine radi na Institutu za strateške studije i projekcije kao istraživač. Od septembra 2008. godine zaposlen je na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis kao saradnik na predmetima Biznis matematika i Makroekonomija. Autor je brojnih članaka u časopisu Biznis Montenegro. Kao ekspert je bio angažovan na projektima brojnih međunarodnih institucija, poput Svjetske banke, ETF (European Training Fondation), OECD, Savjeta Evrope, ICF, itd.

 Učestvovao je na više seminara i konferencija u zemlji i inostranstvu, od kojih su najznačajniji:

 • 1st Vienna Workshop on Economic Forecasting Vienna, Workshop Institute for Advanced Studies, Austrija (2018)
 • 4th HENU/INFER Workshop on Applied Macroeconomics, China, Kaifeng, Henan University  , 2018
 • Exchange, specialization and property rights as a joint discovery process, Vernon L. Smith, dobitnik Nobelove nagrade iz ekonomije 2002. godine, CEGRE-EI, Prag (2010)
 • Miločerski razvojni forum, Udruženje ekonomista Crne Gore, Udruženje ekonomista Srbije, SOCIUS (2007-2020)
  Social protection and social inclusion, Evropska Komisija, Brisel, (2008)
  • How to Cope with Challenges of Marketing, Philip Kotler, Budva (2008).

  Objavljeni radovi:
 • “Razvoj ekonomske misli u Crnoj Gori”, Ekonomska teorija u periodu 1958-2018.  Institut ekonomskih nauka, Beograd, 2018, ISBN: 978-86-89465-46-4, str 350-364 (u koautorstvu sa dr Jadrankom Kaluđerović)
 • “Public-private wage differences in the Western Balkan countries”, Munich Personal RePEc Archive Paper, 2017 (u koautorstvu sa mr Markom Vladisavljević i mr Edlirom Narazani)
 • “Promjene u ukupnom broju stanovnika, ukupno po regionima i opštinama, nacionalnosti i polu u Crnoj Gori (1921-2011)” Naučni skup: “Stanovništvo Crne Gore – strukture i projekcije” (u koautorstvu sa mr Igorom Kilibardom, Irenom Varagić i Snežanom Remiković)
 • “Promjene u kretanju ukupnog stanovništva po naseljima”, Naučni skup: “Stanovništvo Crne Gore – strukture i projekcije” (u koautorstvu sa mr Igorom Kilibardom)
 • “Seobe i ekonomski razvoj kroz djelo Erika Hobsbauma” Seobe i razvoj, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd 2016, ISBN 978-86-7093-164-0, str. 178-185.
 • “Ekonomski razvoj i kultura”, Globalizacija i kultura, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, 2015, ISBN:978-86-7093-157-2, str. 204-209 (u koautorstvu sa dr Jadrankom Kaluđerović i mr Milikom Mirković)
 • “Država blagostanja i penzijski sistem”, (Anti)liberalizam i ekonomija, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, ISBN 978-86-7093-152-7, str. 174-181..
 • “Neusklađenost ponude i tražnje na tržištu rada Crne Gore”, Obrazovanje i razvoj, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, ISBN 978-86-7093-144-2, str. 302-310.
 • “Costs caused by an ageing population and the impact on the competitiveness of the country”Konferencija postdiplomskih studija “Preduzetnička ekonomija”, Fakultet za međunarodnu ekonomiju finansije i biznis, UDG, Volume 18, Septembar 2012, ISSN 1451-6659, str. 125-137.
 • “The Spectrum of Employment Policies and their Impact on the Labour Market in Montenegro”,Employment Policies in South-East Europe – Common Challenges and Different Scenarios, Friedrich Ebert Stiftung, Sofia, ISBN 978-954-92601
 • “Troškovi koje izaziva starenje stanovništva i uticaj na konkurentnost ekonomije”Stanovništvo i razvoj, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, ISBN 978-86-7093-140-4, str. 238-247.
 • “The impact of age structure of population on the pension system in Montenegro”, Entrepreneurial Economy, Volume 17, Septembar 2011
 • “Penzioni sistemi i kriza”, Kriza i razvoj 2010, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, ISBN 978-86-7093-133-6, Maj 2010
 • “Potencijali industrije flaširanja prirodnih voda u Crnoj Gori”, Preduzetnička ekonomija, Volume 15, IssueII, Maj 2008

  Član je:
 • Evropske mreže za socijalnu politiku (European Social Policy Network - ESPN)
 • Evropskog Centra za ekspertize (European Cemter for Expertise – ECE)
 • Udruženja ekonomista i menadžera Crne Gore
 • Radne grupe za pregovaranje o pristupanju Crne Gore EU - Poglavlje 18 – Statistika
 • Nacionalnog Savjeta za konkurentnost
 • Nacionalnog Savjeta za statistiku
dr Vojin Golubović