Predmeti

MET201
Metodologija istraživanja III

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

 . 

Angažovani predavači: