Predmeti

FKT1KP
Književnost i poezija

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

Opis kursa:

 

Cilj izučavanja ovog predmeta je da student steknu osnovna znanja o istorijskom I teorijskom razvoju književnosti, kao i najznačajnijim književnim epohama i djelima koja se vezuju za određene epohe. Posebna pažnja je posvećena temama i konceptima koji književnost problematizuju iz kulturne perspektive sa akcentom na originalnost i autentičnost književnih djela. U toku same realizacije kursa akcenat je stavljen na crnogorsku književnost –poeziju i prozu kako bi se književno nasljeđe adekvatno valorizovalo u cilju unapređenja kvaliteta turističke ponude, a obrađuju se i legende, priče i hronike koje se vezuju za ove prostore, a koje imaju značajan potencijal sa aspekta turističke valorizacije.

 

Po završetku ovog kursa student će biti u stanju da:

 

  - Analizira istorijski i teorijski razvoj književnosti i najznačajnije književne epohe;

  - Analizira ključne teme i koncepte koji problematizuju književnost iz kulturne perspektive;

  - Identifikuje i kritički diskutuje o dubokim i složenim odnosima između kulture i književnosti;

  - Razumije duboku i složenu vezu između društva, kulture i ljudi kroz istoriju;

  - Analizira najznačajnije epohe i književna djela u crnogorskoj književnosti;

  - Analizira najznačajnije legende, priče, hronike itd. u crnogorskoj književnosti koje imaju potencijal za valorizaciju;

  - Prepoznaje potencijal književnog nasljeđa za kulturnu i turističku valorizaciju određene zemlje / područja;

  - Predlaže modele kulturne i turističke valorizacije različitih segmenata književne baštine.

 

Course description:

 

The aim of the course is to provide students basic knowledge about the historical development of literature, basic theorists and theoretical assumptions, and analysis of key topics and concepts that problematize literature from cultural perspective such as originality or authenticity.  Special accent is put on Montenegrin literature- poetry and prose in order to present students literature heritage as the to improve the  quality of cultural and tourist offer. Also, special segment of the course is dedicated to legends and chronicles that have the most potential for tourist valorization.

 

Upon the completion of this course, student will be able to:

 

  - Introduce the basic theories and concepts of literature;

  - Understand and analyse the broad and ambiguous concept of culture and literature;

  - Analyze key topics and concepts that problematize literature from cultural perspective;

  - Clearly identify and critically discuss deep and complex relations between culture and literature;

  - Understand the deep and complex relation between society, culture and people through history;

  - Analyse and discuss the most important epochs and writers/poets in Montenegrin literature;

  - Analyse and discuss the most important legends, chronicles etc. in Montenegrin literature;

  - Identify the potential of literature heritage for cultural and tourism valorisation of particular country / area;

  - Suggest models of cultural and tourist valorisation of different segments of literature heritage.

Angažovani predavači: