Predmeti

FKT1DEM
Demografija

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

.

Angažovani predavači: