Predmeti

FKT2KB2
Kulturna baština II

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

.

Angažovani predavači: