Predmeti

FKT3KB3
Kulturna baština III

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

.

Angažovani predavači: