Predavači

Saradnik
dr Branko Banović

Rođen je u 1982. godine u Pljevljima (Crna  Gora), gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Studije etnologije i antropologije završio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2005. godine. Na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu je magistrirao (2007) i doktorirao (2010), čime je stekao naučni stepen doktora etnologije i antropologije. Antropologija folklora bila je uža naučna oblast magistarskih studija, a doktorska disertacija bila je iz oblasti političke antropologije. Zvanje naučnog saradnika stekao je na Institutu društvenih nauka u Beogradu 2015. godine. Od 2008. godine radio je na različitim pozicijama u  Zavičajnom muzeju Pljevlja (dokumentarista, kustos etnografske zbirke, direktor), gdje je za veoma kratko vreme dostigao zvanje muzejskog savjetnika (2014). Shvatajući naučno usavršavanje nikad završenim procesom, neprestano se trudio da stiče nova znanja, sprovodi naučna istraživanja i objavljuje naučne radove iz oblasti identiteta, političke antropologije, rodnih studija, multikulturalizma, kulturnog nasljeđa i istorije Crne Gore, kao i radove koji se bave teorijom i metodologijom antropologije. Polazeći iz perspektive savremene antropologije, u svojim istraživanjima bavio se različitim temama: od analize korzoa kao osobenog fenomena prostornog ponašanja, studije gradskih priča humorističkog sadržaja u svjetlu antropoloških istraživanja folklornih narativa, istraživanja maskulinih obrazaca crnogorske patrijarhalne tradicije, do analize antropoloških i identitetskih aspekata debate o članstvu Crne Gore u NATO-u i kontroverzi u vezi sa prvom Paradom ponosa u Crnoj Gori. Član je Evropske Asocijacije Socijalnih Antropologa (EASA), Odbora za ekonomske nauke, demografiju i antropologiju CANU i Redakcije za izradu leksikona etnologije Crne Gore CANU. Polaznik je prestižnog Programa International Visitor Leadership Program (IVLP) i alumnista programa međunarodne razmjene američkog State Departmenta. 

Svoje naučne radove izlagao je na prestižnim antropološkim konferencijama, od kojih bi izdvojio sljedeće: „Narativna reprodukcija savremenog crnogorskog identiteta u procesu euroatlantskih integracija“, Antropološka agora, Filozofski fakultet Beograd (2011); “Men’s Honour and Anthropological Shame in Montenegro”. Scientific conference: “Identity and Accelerated Change“. Faculty of Social Sciences Oslo, Norway (2014); “The Struggle over Tradition and Heritage in Controversies over the first Pride March in Montenegro”. IUAES Inter Congress: World anthropologies and privatization of knowledge: engaging anthropology in public (2016); “The Instrumentalization of Masculine Identity of Montenegrin Tradition in the debates about NATO membership”. Anthropological legacies and human futures. 14th EASA2016 Biennial conference. University of Milano-Bicocca, Italy (2016); “The Mustache in the Context of Struggle for Sexual Minority Rights in Montenegro”. ‘Reimagining Civil Society’ Conference American University of Central Asia – Bishkek, Kyrgyzstan (2017); “Montenegrin Anthropology between International Visibility and New Market Fields”. Anthropology and Management. Anthropological Institute of Romanian Science Academy. “Aurel Vlaicu” University, Arad Romania (2018); “The Role of Pride parade in Constructing Masculinity among Young Montenegrins”. International Conference: „Psychosocial Research and Intervention in Contemporary Society - Youth Participation”. Babeş-Bolyai University – Faculty of Sociology and Social Work, Cluj, Romania, May 2019; “Multiculturalism and anthropology – challenges and perspectives in the Western Balkans“. Communication and Interculturality. Summer School – 8 th edition. ,,Aurel Vlaicu ” University of Arad. Arad, Romania, 27-28 June 2019.

U toku muzejske karijere bio je učesnik više istraživačkih projekata i autor ili koaotor nekoliko tematskih izložbi vezanih za različite segmente kulturno-istorijskog nasljeđa (od arheologije, tradicionalne seoske arhitekture, do socijalističkog nasljeđa): “Tanasije Pejatović (1875-1903)”, “Kur’an Husein-paše Boljanića”, “Omaž  Baju Mirkoviću”, “Tradicionalna srpska seoska arhitektura u Pljevljima”, “Municipium S. – prošlost, sadašnjost, budućnost”. Bio je član stručnog tima u dvije kampanje arheoloških istraživanja na lokalitetu "Municipium S" i član tima za dokumentacionu obradu nadgrobnih spomenika-stećaka u pljevaljskom kraju. Bio je koautor prve izložbe nematerijalne kulturne baštine Crne Gore koju su priredili Ministarstvo kulture i Uprava za zaštitu kulturnih dobara. Njegov interes za koncept smrti u islamu i pogrebne običaje muslimana rezultirao je tekstovima koje je napisao za  zbornik „Katastar muslimanskih grobalja opštine Pljevlja“, NVO “Muslimanski građanski forum” (2016). Predavač je na velikom broju konferencija na temu kulture i tradicije Crne Gore, a redovni je sagovornik dokumentarnog i kulturnog programa RTCG na teme vezane za kulturu, tradiciju i istoriju (npr. “Korzo u Crnoj Gori”, Dokumentarni program RTCG 2017; “Zapis” – dio o starim hamalima i telalima, socijalističkoj arhitekturi Pljevalja; “Mostovi” – dio o manastiru Svete Trojice kao prepisivačkom centru; "Stare fotografije", "Sjaj starih drvenih vrata", "Otkrij me", sagovornik je u serijalima“Jutro iz gradova”, “Prođoh Crnom Gorom” itd).

Od 2017. godine angažovan je na Fakultetu za kulturu i turizam Univerziteta Donja Gorica kao predavač na predmetima Kulturno-istorijska baština Crne Gore, Kreativne industrije i Multicultural Management (Vatel). Gostovao je kao predavač na Estonian University of Life Sciences (Course title: “Implementing an Anthropological Research”).

Objavio je tri monografske studije i više naučnih radova. Do sada se uspjehom posebno istakla monografska studija „The Montenegrin Warrior Tradition: Questions and Controversies over NATO Membership“, objavljena u izdanju jedne od najpriznatijih akademskih izdavačkih kuća Palgrave Macmillan, kao i naučni rad „Do Homosexuals Wear Moustaches: Controversies around the First Pride Parade in Montenegro”, objavljen u Zborniku uticajnog socijalnog antropologa Tomasa Eriksena. Pod rubrikom "Guest Editorial" objavio je članak na početnoj strani cijenjenog antropološkog časopisa "Anthropology Today". O Banovićevom naučnom radu napisano je više prikaza, a svojim značajem posebno se ističu tekstovi Endrjua Vahtela i Ketrin Bejker, kao i komentari Majkla Kimela i Metjua Gutmana. 

Branko Banović govor engleski jezik.

Oženjen je i otac je dvoje djece.

Banovićeva bibliografija obuhvata sljedeće knjige i naučne radove:

Banović, Branko. 2016. The Montenegrin Warrior Tradition: Questions and Controversies over NATO Membership. New York: Palgrave MacMillan;

Banović, Branko. 2014. Pljevaljski korzo (1930-2004). Pljevlja: Zavičajni muzej;

Banović, Branko. 2008. Urbani humor Pljevalja – antropološko-folkloristička studija. Pljevlja: Opština Pljevlja;

Banovic, Branko. 2018. Trump, Montenegrins and the third world war. Anthropology Today  34 (5): 1-2;

Banovic, Branko. 2016. Do Homosexuals Wear Moustaches: Controversies around the First Pride Parade in Montenegro. In Identity Destabilised: Living in an Overheated World. Edited by Thomas Hylland Eriksen and Elisabeth Schober, 184-204. London: Pluto Press;

Banovic, Branko. 2017. An Anthropological Perspective on Negative Attitudes toward Women and Homosexuals in Montenegro. In Reimagining Civil Society/ Антропологический взгляд на негативное отношение к женщинам и гомосексуалам в Черногории . Edited by: Charles Buxton and Reina Artur Kuzy, 21-29 (English)/109-119(Russian). Bishkek: Department of Sociology, American University of Central Asia;

Banović, Branko. 2019. Montenegrin Anthropology between International Visibility and New Market Fields. Simpozionului “Zilele Fr.I.Rainer – Antropologie și management” (u procesu)

Banović, Branko. 2019. Autori o Husein-pašinoj džamiji sa posebnim osvrtom na Vitomira Srbljanovića. “Husein-paša Boljanić i njegove zadužbine (povodom 450 godina od izgradnje Husein-pašine džamije)”. Urednici: Pelidija, Banović, Durgut, 173-185. Islamska zajednica Crne Gore i Zavičajni muzej Pljevlja.

Banović, Branko. 2017. Analiza narativne komponente modela tradicionalnog crnogorskog maskuliniteta. Istorijski zapisi 3-4, 53-67;

Banović, Branko. 2012. (Dis)funkcionalni potencijal modela tradicionalnih crnogorskih rodnih odnosa u savremenim politikama identiteta. Sociologija LIV (3), 463-480;

Banović, Branko. 2012. Narativna reprodukcija savremenog crnogorskog identiteta u procesu evroatlantskih integracija (I dio). Etnoantropološki problemi 7 (4), 1033-1055;

Banović, Branko. 2011. Ekonomska osnova modela tradicionalnog crnogorskog maskuliniteta. Etnoantropološki problemi 2 (6), 429-442;

Banović, Branko. 2013. Narativna reprodukcija savremenog crnogorskog identiteta u procesu evroatlantskih integracija (II dio). Etnoantropološki problemi 8 (2), 519-537;

Banović, Branko. 2011. Ne/mogućnost istraživanja tradicionalnog crnogorskog maskuliniteta. Antropologija 1 (11), 161-180;

Banović, Branko. 2010. Perspektive etnologije/antropologije u izučavanju kulturnog i civilizacijskog potencijala NATO integracija (primer Crne Gore). Etnoantropolološke sveske 16 (16), 27-45;

Banović, Branko. 2015. Istorija Pljevalja – koliko bi tek Metuzalem imao primedbi. Galsnik Zavičajnog muzeja 10-11, 140-148.

Prikazi Banovićeve knjige:

Andrew Wachtel. 2016. International Feminist Journal of Politics 18 (3): 500-502. Banović, Branko. 2016. The Montenegrin Warrior Tradition: Questions and Controversies over NATO Membership. New York: Palgrave Macmillan;

Catherine Baker. 2018. Nations and Nationalism 24 (1): 196-198. Banović, Branko. 2016. The Montenegrin Warrior Tradition: Questions and Controversies over NATO Membership. New York: Palgrave Macmillan).

Komentari se mogu pronaći i na sljedećem linku: https://www.palgrave.com/gp/book/9781137552273#reviews

 .....................

Branko Banović was born in Pljevlja (Montenegro, 1982), where he finished primary and secondary school. He completed his studies of ethnology and anthropology at the Faculty of Philosophy in Belgrade in 2005. He received his master's degree (2007) and doctorate (2010) from the Department of Ethnology and Anthropology at the Faculty of Philosophy, University of Belgrade. The anthropology of folklore was the main field of his MA thesis, and his doctoral dissertation was in political anthropology. Considering scientific advancement a never-ending process, he constantly acquires new knowledge, conducts scientific research and publishes scientific papers in the field of identity, political anthropology, gender studies, multiculturalism, cultural heritage and history of Montenegro, as well as papers dealing with theory and methodology anthropology. Starting from the perspective of contemporary anthropology, in his reserch projects he has encompassed various topics: from the analysis of corso as a peculiar phenomenon of spatial behavior, the study of city humour in the light of anthropological studies of folklore narratives, the study of masculine patterns of the Montenegrin patriarchal tradition, to the analysis of anthropological and identity aspects of the debate over Montenegro's NATO membership and controversies over the first Pride Parade in Montenegro. He is a member of the European Association of Social Anthropologists (EASA) and the Montenegrin Academy of Science and Arts (MASA) Committee on Economic Sciences, Demography and Anthropology. He has been a participant of the prestigious International Visitor Leadership Program (IVLP) and an alumnus of the International Exchange Alumni - US Department of State. 

Ha has presented his research papers at numerous international conferences, such as: “Men’s Honour and Anthropological Shame in Montenegro”. Scientific conference: “Identity and Accelerated Change“. Faculty of Social Sciences Oslo, Norway (2014); “The Struggle over Tradition and Heritage in Controversies over the first Pride March in Montenegro”. IUAES Inter Congress: World anthropologies and privatization of knowledge: engaging anthropology in public (2016); “The Instrumentalization of Masculine Identity of Montenegrin Tradition in the debates about NATO membership”. Anthropological legacies and human futures. 14th EASA2016 Biennial conference. University of Milano-Bicocca, Italy (2016); “The Mustache in the Context of Struggle for Sexual Minority Rights in Montenegro”. ‘Reimagining Civil Society’ Conference American University of Central Asia – Bishkek, Kyrgyzstan (2017); “Montenegrin Anthropology between International Visibility and New Market Fields”. Anthropology and Management. Anthropological Institute of Romanian Science Academy. “Aurel Vlaicu” University, Arad Romania (2018); “The Role of Pride parade in Constructing Masculinity among Young Montenegrins”. International Conference: „Psychosocial Research and Intervention in Contemporary Society - Youth Participation”. Babeş-Bolyai University – Faculty of Sociology and Social Work, Cluj, Romania, May 2019; “Multiculturalism and anthropology – challenges and perspectives in the Western Balkans“. Communication and Interculturality. Summer School – 8 th edition. ,,Aurel Vlaicu ” University of Arad. Arad, Romania, 27-28 June 2019.

During his museum career, he has participated in a few research projects in archaology and he has organized several thematic exhibitions related to different segments of cultural and historical heritage (from archeology, traditional rural architecture, to socialist heritage). His interest in the concept of death in Islam resulted in articles he wrote for the collection "Cadastre of Muslim Cemeteries of the Municipality of Pljevlja", NGO "Muslim Civic Forum" (2016). He has been a lecturer at many conferences on the topic of culture and tradition of Montenegro, and he often participates in documentaries produced by Montenegrin National Television. 

Banovic teaches the following courses: “Cultural and Historical Heritage of Montenegro” (Faculty of Culture and Tourism, University of Donja Gorica, Montenegro) (MNE language); “Creative Industries (Intangible Cultural Heritage and Development of Local Creative Industries)” (Faculty of Culture and Tourism, University of Donja Gorica, Montenegro) (MNE language); Multicultural Management (Vatel Montenegro. International Hospitality School, Faculty of Culture and Tourism, University of Donja Gorica) (ENG language).

Branko Banovic is married and he has two children.

Banovic has published the following books and scientific papers: 

Banović, Branko. 2016. The Montenegrin Warrior Tradition: Questions and Controversies over NATO Membership. New York: Palgrave MacMillan;

Banović, Branko. 2014. Pljevaljski korzo (1930-2004). Pljevlja: Zavičajni muzej;

Banović, Branko. 2008. Urbani humor Pljevalja – antropološko-folkloristička studija. Pljevlja: Opština Pljevlja;

Banovic, Branko. 2018. Trump, Montenegrins and the third world war. Anthropology Today  34 (5): 1-2;

Banovic, Branko. 2016. Do Homosexuals Wear Moustaches: Controversies around the First Pride Parade in Montenegro. In Identity Destabilised: Living in an Overheated World. Edited by Thomas Hylland Eriksen and Elisabeth Schober, 184-204. London: Pluto Press;

Banovic, Branko. 2017. An Anthropological Perspective on Negative Attitudes toward Women and Homosexuals in Montenegro. In Reimagining Civil Society/ Антропологический взгляд на негативное отношение к женщинам и гомосексуалам в Черногории . Edited by: Charles Buxton and Reina Artur Kuzy, 21-29 (English)/109-119(Russian). Bishkek: Department of Sociology, American University of Central Asia;

Banović, Branko. 2019. Montenegrin Anthropology between International Visibility and New Market Fields. Simpozionului “Zilele Fr.I.Rainer – Antropologie și management” (u procesu)

Banović, Branko. 2019. Autori o Husein-pašinoj džamiji sa posebnim osvrtom na Vitomira Srbljanovića. “Husein-paša Boljanić i njegove zadužbine (povodom 450 godina od izgradnje Husein-pašine džamije)”. Urednici: Pelidija, Banović, Durgut, 173-185. Islamska zajednica Crne Gore i Zavičajni muzej Pljevlja.

Banović, Branko. 2017. Analiza narativne komponente modela tradicionalnog crnogorskog maskuliniteta. Istorijski zapisi 3-4, 53-67;

Banović, Branko. 2012. (Dis)funkcionalni potencijal modela tradicionalnih crnogorskih rodnih odnosa u savremenim politikama identiteta. Sociologija LIV (3), 463-480;

Banović, Branko. 2012. Narativna reprodukcija savremenog crnogorskog identiteta u procesu evroatlantskih integracija (I dio). Etnoantropološki problemi 7 (4), 1033-1055;

Banović, Branko. 2011. Ekonomska osnova modela tradicionalnog crnogorskog maskuliniteta. Etnoantropološki problemi 2 (6), 429-442;

Banović, Branko. 2013. Narativna reprodukcija savremenog crnogorskog identiteta u procesu evroatlantskih integracija (II dio). Etnoantropološki problemi 8 (2), 519-537;

Banović, Branko. 2011. Ne/mogućnost istraživanja tradicionalnog crnogorskog maskuliniteta. Antropologija 1 (11), 161-180;

Banović, Branko. 2010. Perspektive etnologije/antropologije u izučavanju kulturnog i civilizacijskog potencijala NATO integracija (primer Crne Gore). Etnoantropolološke sveske 16 (16), 27-45;

Banović, Branko. 2015. Istorija Pljevalja – koliko bi tek Metuzalem imao primedbi. Galsnik Zavičajnog muzeja 10-11, 140-148.

Reviews:

Andrew Wachtel. 2016. International Feminist Journal of Politics 18 (3): 500-502. Banović, Branko. 2016. The Montenegrin Warrior Tradition: Questions and Controversies over NATO Membership. New York: Palgrave Macmillan;

Catherine Baker. 2018. Nations and Nationalism 24 (1): 196-198. Banović, Branko. 2016. The Montenegrin Warrior Tradition: Questions and Controversies over NATO Membership. New York: Palgrave Macmillan).

 

dr Branko Banović