Predavači

Saradnik
dr Branko Banović

Branko Banović, radi na poziciji višeg naučnog saradnika u Etnografskom institutu SANU. Rođen u Pljevljima (Crna Gora) 1982. godine, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Studije etnologije i antropologije završio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2005. godine. Na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu magistrirao je (2007) i doktorirao (2010), čime je stekao naučni stepen doktora etnologije i antropologije. Antropologija folklora bila je uža naučna oblast Banovićevih magistarskih studija, a doktorsku disertaciju odbranio je u oblasti političke antropologije. Zvanje naučnog saradnika stekao je na Institutu društvenih nauka u Beogradu 2015. godine, u isto naučno zvanje izabran je na Filozofskom fakuletu u Beogradu 2020. godine, a zvanje višeg naučnog saradnika stekao je na Etnografskom institutu SANU 2022. godine.

Od 2008. do 2021. godine radio je na različitim pozicijama u Zavičajnom muzeju Pljevlja (dokumentarista, kustos etnografske zbirke, direktor), gdje je stekao stručno zvanje muzejskog savjetnika (2014). Od juna 2021. godine zaposlen je u Etnografskom institutu SANU gdje radi na poziciji višeg naučnog saradnika. Banovićevi naučni radovi obuhvataju oblasti identiteta, političke antropologije, rodnih studija, multikulturalizma, kulturnog nasleđa, društvene istorije, kao i radove koji se bave antropologijom zaštite životne sredine, antroplogijom rudarenja i medicinskom antropologijom. Antropološkim istraživanjima težio je da ponudi doprinos potpunijem razumijevanju pitanja u kojima vlada veliki interes javnosti – od debate povodom članstva Crne Gore u NATO-u, preko kontroverzi koje je izazvalo održavanje prve Gej Parade u kulturi sa snažnim patrijarhalnim nasleđem, razumijevanja kulturne uslovljenosti sprovođenja mjera na suzbijanju širenja Kovid-19 virusa, do aktuelnih izazova koje nosi zelena tranzicija i aktivnosti na smanjenju upotrebe fosilnih goriva. Učestvovao je na velikom broju međunarodnih konferencija od kojih treba izdvojiti bijenalne konferencije Evropske asocijacije socijalnih antropologa (EASA): 14th EASA2016 Biennial conference. University of Milano-Bicocca, Italy (2016); EASA Biennial Conference, New anthropological horizons in and beyond Europe 20-24 July 2020, Virtual Lisbon conference ISCTE-University Institute of Lisbon and ICS-Institute of Social Sciences, University of Lisbon. Bio je jedan od sazivača i predsjedavajući panelom: The European Energy Sector in Transformation: Anthropological Perspectives on the Phasing-Down Coal in Vulnerable Regions, na 17th EASA Biennial Conference EASA2022: Transformation, Hope and the Commons School of History, Anthropology, Philosophy and Politics at Queen’s University Belfast, 26-29 July, 2022. Član je organizacionih odbora više međunarodnih konferencija.

U toku trinaest godina duge muzejske karijere bio je autor ili koautor tematskih izložbi vezanih za različite segmente kulturno-istorijskog nasleđa – od arheologije, tradicionalne seoske arhitekture, do socijalističkog nasleđa i nematerijalne kulturne baštine. Osmislio je koncept i bio šef tručnog tima za pripremu atraktivne interaktivne muzejske postavke „Putevima Homosapiensa – od prve pećine do prvog grada, od kamenih alatki do luksuznog stakla i zlatnog nakita“ (Zavičajni muzej Pljevlja 2021. godina). Od 2017. godine angažovan je na Fakultetu za kulturu i turizam Univerziteta Donja Gorica gdje kao gostujući predavač na osnovnim studijama predaje predmete Kulturna baština V, Kulturna baština VI i Multicultural Management (Vatel), kao i Etnografiju Mediterana na postidplomskim studijama. Gostovao je kao predavač na Estonian University of Life Sciences. Član je Evropske asocijacije socijalnih antropologa (EASA). Alumnista je prestižnog International Visitors Leadership Program (IVLP), US Department of State.

Kada je u pitanju publikovanje akademskih radova, uspjehom se posebno istakla Banovićeva monografija „The Montenegrin Warrior Tradition: Questions and Controversies over NATO Membership“ (2016) objavljena u izdavačkoj kući Palgrave MacMillan iz Njujorka. O knjizi je napisano više prikaza u međunarodnim publikacijama, a svojim značajem posebno se ističu mišljenja Tomasa Eriksena, Endrjua Vahtela, Majkla Kimela, Metjua Gutmana i Ketrin Bejker. Takođe treba istaći da je Banovićev tekst objavljen na prvoj strani uglednog časopisa „Anthropology Today“ (2018), kao i da je njegov tekst našao svoje mjesto u zborniku jednog od najpriznatijih savremenih antropologa, Tomasa Eriksena.

 

Bibliografija:

Knjige:

-2016. The Montenegrin Warrior Tradition: Questions and Controversies over NATO Membership. New York: Palgrave MacMillan. 213 страна ISBN: 978–1–349–57657–9, E-PDF ISBN: 978–1–137–55228–0, DOI: 10.1057/9781137552280

-2014. Pljevaljski korzo (1930-2004). Pljevlja: Zavičajni muzej

-2008. Urbani humor Pljevalja. Pljevlja: Opština Pljevlja

 

Tekstovi u časopisima

-2022. Banović Branko, Ćuković Jelena, Milenković Miloš. Ekonativizam i aproprijacija zelene politike: Kontrovetrze u vezi sa otvaranjem rudnika litijuma Rio Tinto u Loznici i prestankom rada termoelektrane Pljevlja. Kritika, III (2), 229-251

-2022. The Practice of Wearing Face-Masks in Montenegro: An Insight into Cross-cultural Analysis of Covid-19 Prevention Measures and Practices. In Antroplogie si Medicina, 92-107.  Ed by. Kozma Andrei, Cristiany Glavce and Bălăceanu-Stolnici Constantin. Editura Academiei Române (Romanian Academy Press), Bucuresti

-2022. Nakit od uglja: ka učitavanju novih značenja. Limes Plus, XIX (1), 109-125

-2022. Banović Branko, Milenković Miloš. Ekonativizam, antiekspertski populizam i aproprijacija zelene politike u Srbiji. Beograd: Univerzitet, Institut za filozofiju i društvenu teoriju

-2022. Gradska svakodnevica u prošlosti: arhivski rad i primarni izvori u kontekstu antropoloških istraživanja, 692-695. Dragana Radojičić, Arhiv i antropologija sećanja. Etnografski institut SANU, Metroon: izvori za etnologiju i  antropologiju, knj. 1, Beograd 2020 (naučna kritika)

-2020. Montenegrin Anthropology between International Visibility and New market Fields. ,,Antropologie si management``, vol. 13, coord. A. Kozma, C. Glavce, C. Balaceanu-Stolnici, Edit. Academiei, 2020, ISBN 9 789 732 731 819, pp. 46-54.

-2019. Autori o Husein-pašinoj džamiji sa posebnim osvrtom na Vitomira Srbljanovića. U Husein-paša Boljanić i njegove zadužbine (povodom 450 godina od izgradnje Husein-pašine džamije. Urednici: Pelidija, Banović, Durgut, 173-185. Islamska zajednica Crne Gore i Zavičajni muzej Pljevlja.

-2018. Trump, Montenegrins and the third world war. Anthropology Today 34 (5): 1-2;

-2017. An Anthropological Perspective on Negative Attitudes toward Women and Homosexuals in Montenegro. In Reimagining Civil Society/ Antropologičeskiй vzglяd na negativnoe otnošenie k ženщinam i gomoseksualam v Černogorii . Edited by: Charles Buxton and Reina Artur Kuzy, 21-29 (English)/109-119(Russian). Bishkek: Department of Sociology, American University of Central Asia;

-2017. Analiza narativne komponente modela tradicionalnog crnogorskog maskuliniteta. Istorijski zapisi 3-4, 53-67;

-2016. Do Homosexuals Wear Moustaches: Controversies around the First Pride Parade in Montenegro. In Identity Destabilised: Living in an Overheated World. Edited by Thomas Hylland Eriksen and Elisabeth Schober, 184-204. London: Pluto Press;

-2015. Istorija Pljevalja: Koliko bi tek Metuzalem imao primjedbi? Glasnik Zavičajnog muzeja 10-11, 140-148.

-2013. Narativna reprodukcija savremenog crnogorskog identiteta u procesu evroatlantskih integracija (II deo). Etnoantropološki problemi 8 (2), 519-537;

-2012. (Dis)funkcionalni potencijal modela tradicionalnih crnogorskih rodnih odnosa u savremenim politikama identiteta. Sociologija LIV (3), 463-480;

-2012. Narativna reprodukcija savremenog crnogorskog identiteta u procesu evroatlantskih integracija (I deo). Etnoantropološki problemi 7 (4), 1033-1055;

-2011. Ne/mogućnost istraživanja tradicionalnog crnogorskog maskuliniteta. Antropologija 1 (11), 161-180;

 

Uređivanje zbornika

-2019. “Husein-paša Boljanić i njegove zadužbine (povodom 450 godina od izgradnje Husein-pašine džamije)”. Islamska zajednica Crne Gore i Zavičajni muzej Pljevlja

-2019.  Demografska kretanja i narodni život Srednjeg Polilja i Potarja. Nacionalni i kulturni preporod Srednjeg Polimlja i Potarja u svijetlu oslobođenja 1912. godine. Glasnik Zavičajnog muzeja 12-13

-2015. Odnos istorijske demografije i političke istorije (na primeru Srednjeg Polimlja i Potarja). Istorija i tradicija (na primeru Srednjeg Polimlja i Potarja). Glasnik Zavičajnog muzeja 10-11

 

Odabrana saopštenja na konferencijama

-Banovic Branko, Milenkovic Milos, Vasiljevic Jelena. „Drawing Parallels between Controversies over Shutting Down TPP Pljevlja (Montenegro) and Opening a Jadarite Mine (ie. Lithium) near the City of Loznica (Serbia)“. „17th EASA Biennial Conference EASA2022: Transformation, Hope and the Commons School of History, Anthropology, Philosophy and Politics at Queen’s University Belfast

-„Purity and Danger: The Social and Cultural Exclusion in the light of Environmental Issues“. 16th EASA Biennial Conference, New anthropological horizons in and beyond Europe 20-24 July 2020, Virtual Lisbon conference ISCTE-University Institute of Lisbon and ICS-Institute of Social Sciences, University of Lisbon 

-“The Instrumentalization of Masculine Identity of Montenegrin Tradition in the debates about NATO membership”. Anthropological legacies and human futures. 14th EASA2016 Biennial conference. University of Milano-Bicocca, Italy (2016)

-“Between Solidifying and Fracturing the Montenegrin Identity: Identity Controversies over Montenegro’s integration into the European Union and NATO”. “Nationalism, Memory and Democratic Decay in the New EU Member States and Candidate Countries” (University of Udine, Department of Legal Studies) and Jean Monnet Module “Anthropology of the European Union” (University of Belgrade, Faculty of Philosophy, 2022) 

-„Challenges of Lifelong Learning in Serbia: An Anthropological Perspective on Insufficient Participation of Women and Rural Populations in Lifelong Learning Programs.“ Anthropology and Geriatrics: Bio-Medical and Socio-Cultural Aspects. Comitee of Anthropology of Romanian Academy (Bucarest, May 2022) 

-“The Struggle over Tradition and Heritage in Controversies over the first Pride March in Montenegro”. IUAES Inter Congress: World anthropologies and privatization of knowledge: engaging anthropology in public (2016) 

-“The Mustache in the Context of Struggle for Sexual Minority Rights in Montenegro”. ‘Reimagining Civil Society’ Conference American University of Central Asia – Bishkek, Kyrgyzstan (2017) 

-“Montenegrin Anthropology between International Visibility and New Market Fields”. Anthropology and Management. Anthropological Institute of Romanian Science Academy. “Aurel Vlaicu” University, Arad Romania (2018) 

-„Ka inkluzivnom karakteru Leksikona Etnologije Crne Gore“. „Etnologija i leksikoni – iskustva, ideje“. Crnogorska Akademija Nauma i Umjetnosti. Novembar 2019. godine

-„Autori o Husein-pašinoj džamiji sa posebni osvrtom na Vitomira Srbljanovića“. „Husein-paša Boljanić i njegove zadužbine (povodom 450 godina od izgradnje Husein-pašine džamije)“. Islamska zajednica Crne Gore i Zavičajni muzej Pljevlja, Jun 2019 

-Branko Banović, Miloš Milenković. „Postkulturna perspektiva: Izazovi multikulturalizma u savremenoj Crnoj Gori.“ „Crna Gora na političkoj i kulturnoj mapi Evrope“. Univerzitet Crne Gore, Istorijski institut (Podgorica, decembar 2021) 

-Nakit od uglja: ka učitavanju novih značenja. Međunarodna multidisciplinarna stručna konferencija po pozivu „Kulturne i kreativne industrije & baština: potencijali i izazovi“. Društvo za kulturni razvoj BAUO (Petrovac na moru, mart 2022) 

 

 

dr Branko Banović