Predmeti

FKT1DP
Digitalna pismenost

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 3
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

.

Angažovani predavači: