Predmeti

FKT1EK
Evolucija kulture

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Ne
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

.

Angažovani predavači: