Predmeti

FKT1KJ2ks
Kineski jezik 2

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 2+1
Smjer: Kineske studije

Ideja izučavanja predmeta: Kineski jezik – komunikacija na bazičnom nivou

Ciljevi izučavanja predmeta: Pomoći studentima da postanu potpuno sigurni u sposobnost da govore i pišu jednostavne kineske simbole i rečenice,  Razviti interpersonalne vještine studenata u pregovaranju i društvenoj komunikaciji na kineskom jeziku, ojačati vještine kritičkog mišljenja radeći na otvorenim pitanjima rasprave o Kini, aktivno učešće studenata u raznim aktivnostima kao što su prezentacije i podjela studenata u grupama, pomoći studentima da bolje razumiju Kinu i kinesku kulturu, razviti svijest o važnosti multikulturalizma i razviti sociokulturne kompetencije.

Angažovani predavači: