Predmeti

FKT1MKIks
Metodologija kvantitativnih istraživanja

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Kineske studije

Ideja izučavanja predmeta: Kako da se ekonomista izražava u kvantitiativnim (egzaktnim) veličinama, Kvantifikacija u načinu razmišljanja ljudi.

Ciljevi izučavanja predmeta:

Kako da student prepozna ekonomske (poslovne, životne) situacije u kojima za rješavanje problema može koristiti kvantitativne (matematičke) metode

Angažovani predavači: