Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Milica Vukotić

Rođena je 9. marta 1978. u Podgorici. Osnovnu i srednju školu završila je u Podgorici. Ekonomski fakultet u Beogradu upisala je 1996. godine. Diplomirala je 2000. godine kao najbolji diplomirani ekonomista Univerziteta u Beogradu u toj godini, sa prosječnom ocjenom 9,56. Diplomirala je na smjeru Ekonomska statistika i informatika sa temom "Hi kvadrat test - Tabela kontingencije". 1998. godine dobila je nagradu za najboljeg studenta druge godine. U toku studija bila je primalac “Stipendije za talente” Vlade Crne Gore.

Dobitnik je Ron Brown stipendije i kao njen stipendista pohadjala je Postdiplomske studije “International Economics and Finance“ na Brandeis University u Bostonu, gdje je 2001. godine bila proglašena najboljim studentom prve godine magistarskog programa u oblasti ekonomije i finansija. Magistrirala je u maju 2003. godine, odbranivši magistarski rad "Applied Microeconomics: Health Insurance and Health Care Reform in Developing Countries" (prosječna ocjena 3.91/4).

Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 2009. godine odbranivši tezu “Mikroekonomska analiza u zdravstvu”.

Radila je kao Menadzment konsultant u softver inkubatoru (Contra Costa Software Business Incubator, San Francisco, California, 2002) i bila predstavnik kompanije u nekoliko organizacija i udruženja.

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, predavala je od 2001-2007. godine, na Katedri za kvantitativnu ekonomiju. Predavala je Mikroekonomiju na pripremnom kursu za polaganje CFA ispita u organizaciji G-17 Instituta i USAID-a, Beograd, 2003. 

Od 2007. godine je angažovana na UDG, na predmetima iz oblasti mikroekonomije i statistike. Od 2008. godine je dekanica Fakulteta za informacione sisteme i tehnologije, UDG.

Članica je Savjeta za visoko obrazovanje i Upravnog odbora ŽRK "Budućnost".

Takođe, članica je prestižnog ekonomskog društva Mont Pelerin Society, čiji je jedan od osnivača Hayek. 

Publikacije i radovi:

Najvažniji radovi

1. Preduzetništvo u poljoprivredi kao factor bržeg razvoja, "Preduzetništvo vs. rentijerstvo", Institut društve-nih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, 2018; Koautor sa Jelenom Zvizdojević, ISBN 978-86-7093-201-2
2. Globalizacija poljoprivrede kroz razvoj ICT, "Globalizacija i izolacionizam", Institut društvenih nauka, Cen-tar za ekonomska istraživanja, Beograd, 2017; Koautor sa Jelenom Zvizdojević, ISBN 978-86-7093-170-1
3. Primjena statistickih metoda u analizi poljoprivrede – korelaciona i regresiona analiza, "Agriculture and forestry", Volume 61, Issue 1, Podgorica, 2015; Koautor sa Jeleom Zvizdojević; ISSN 0554-5579 (Printed), ISSN 1800-9492 (Online)
4. Da li nas je Bolonja približila Evropi?, “Globalizacija i kultura”, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, 2015; Koautor sa Ivanom Srešević, ISBN 978-86-7093-157-2
5. Ekonomski i(li) sociološki imperijalizam, rad prezentiran na Konferenciji "Glavni trendovi istraživanja mladih naučnika u savremenoj nauci: Promjena paradigme od atoma do bita", Centar mladih naučnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, 2014; Koautor sa Majom Drakić-Grgur i Ivanom Stešević
6. Otvorenost ekonomije, obrazovanje i ekonomski razvoj, "<cry>Anti)liberalizam i ekonomija", Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, 2014; Koautor sa Ivanom Srešević, ISBN 978-86-7093-152-7
7. Entrepreneurship as a way of healthcare system enhancement, "Law, Rules and Economic perfor-mance", Faculty of Law, University of Belgrade, Beograd, 2013; ISBN 978-86-7630-434-9
8. Obrazovanje u funkciji razvoja poljoprivrede, "Obrazovanje i razvoj", Institut društvenih nauka, Beograd, 2013; Koautor sa Jelenom Zvizdojević, ISBN 978-86-7093-144-2
9. Razvoj društvenih i humanističkih nauka sa posebnim osvrtom na ekonomiju, rad prezentiran na Konfer-enciji "Položaj mladih naučnika u Crnoj Gori", Centar mladih naučnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, 2012; koautor sa Majom Drakić
10. Healthcare system and demographic development, “Preduzetnička ekonomija”, Volume 18, Podgorica , 2012; ISSN: 1451-6659
11. Balkan i EU: Regulacija tržišta telekomunikacija, sa posebnim osvrtom na analizu relevantnih tržišta u Crnoj Gori, "Balkan i EU", Institut društvenih nauka, Beograd, 2011; ISBN 978-86-7093-137-4
12. Balkans and European Union: Regulation of Telecommunications Market with Emphasis on Analysis of Relevant Markets in Montenegro, “Preduzetnička ekonomija”, Volume 17, Podgorica, 2011; ISSN: 1451-6659
13. Crisis and the Healthcare System, “Preduzetnička ekonomija”, Volume 16, Issue II, Podgorica , 2010; ISSN: 1451-6659;
14. Kriza i zdravstveni sistem, Kriza i razvoj, Institut društvenih nauka, Beograd, 2010; ISBN: 978-86-7093-133-6
15. Ekonomske slobode u sistemu obrazovanja, Ekonomske slobode i razvoj Crne Gore CANU, 2009; ISBN: 978-86-7215-223-4
16. Privatno obrazovanje i ekonomski razvoj, Miločerski ekonomski forum 2008, Savez ekonomsita Crne Gore i Savez ekonomista Srbije; SBN: 978-86-907245-3-6
17. Američki zdravstveni sistem: izuzetak ili pravilo?, “Preduzetnička ekonomija”, Volume 15, Issue II, Podgorica, 2008; ISSN: 1451-6659;
18. Jedinstvenost američkog zdravstvenog sistema, Miločerski ekonomski forum 2007, Savez ekonomsita Crne Gore i Savez ekonomista Srbije; , ISBN 978-86-907245-2-9
19. Ko donosi odluku o životu: pojedinac vs. društvo, Institut društvenih nauka, Beograd, 2007; ISBN 978-86-7093-117-6
20. Balkan i promjene na elektroenergetskom tržištu, “Preduzetnička ekonomija”, Volume 11, Podgorica (2006); koautor sa Predragom Boškovićem; ISSN: 1451-6659;
21. Telekomunikacije i ekonomski razvoj, Miločerski ekonomski forum 2006, Savez ekonomsita Crne Gore i Savez ekonomista Srbije; ISBN 869072451-6
22. Uticaj države na konkurentnost i razvoj telekomunikacionog sektora u Crnoj Gori, Institut društvenih nauka, Beograd, 2006; ISBN: 86-7093-110-9
23. Regulacija i ekonomske slobode, “Preduzetnička ekonomija”, Volume 10, Podgorica , 2005; ISSN: 1451-6659
24. Diskriminacija cijena kao barijera biznisu, Miločerski ekonomski forum 2005, Savez ekonomsita Crne Gore i Savez ekonomista Srbije, koautor sa Nebojšom Obradovićem; ISBN 86-907245-0-8
25. Pojedinac i država na tržištu zdravstva, Institut društvenih nauka, Beograd, 2005; ISBN 86-7093-108-0
26. Role of the Government at the Health Care Market, “Preduzetnička ekonomija”, Volume 4, Podgorica (2004); ISSN: 1451-6659
27. Regulacija telekomunikacionog tržišta korišćenjem metode rate of return, MONET-Montenegro Economic Trends, Vol 18, ISSP (2004); ISSN 1451-3617
28. Reforma zdravstvenog sistema u Crnoj Gori: Razlozi i ciljevi, "Household Survey Report", Podgorica(2004); ISSN: 1451-4850
29. Privatno osiguranje u Crnoj Gori, MONET-Montenegro Economic Trends, Vol 15, ISSP (2003); ISSN 1451-3617
30. Primijenjena ekonomija u oblasti zdravstva: slučaj Crne Gore, International Center for Economic Research, Torino, Italija (2004)
31. Primjena mikroekonomskih modela u oblasti zdravstva, “Preduzetnička ekonomija”, Vol. 3, Podgorica (2003); ISSN: 1451-6659
32. Značaj međunarodne trgovine za malu zemlju-slučaj Crne Gore, Miločerski ekonomski forum 2003, Savez ekonomsita Crne Gore i Savez ekonomista Srbije; ISBN 86-84651-00-6
33. Primijenjena mikroekonomija: Zdravstvena zaštita i reforma zdravstvenog osiguranja u zemljama u razvoju, Brandeis University, Boston (2003)


Stipendije i nagrade

WIIW – Bečki institut za međunarodne ekonomske studije, gostujući istraživač (02-05/07)
JICA- Program kulturne razmjene- Tokio, Hirošima, Kjoto (11/2005)
IMTA - International Management Teaching Academy- Bled, Slovenija (06/2005)
ICER – Istraživačka stipendija, Torino, Italija (06/2004-10/2004)
Ron Brown stipendista – United States Department stipendija za poha|anje postdiplomskih studija: 2001-2003
Brandeis University stipendija – Stipendija Univerziteta Brandeis: 2001-2003
SEED stipendista – Seminari u Bureau of Labor Statistics, US Department of Labor, Ljeto 2000
CIPE stipendista- Trening program u McIntire School of Commerce, University of Virginia, 1999
Stipendija Vlade Crne – Stipendija za talente, 1996-2000
Najbolji student prve godine postdiplomskih studija “Međunarodna ekonomija i finansije” na Univerzitetu Brandeis, 2002.
Najbolji diplomirani student Ekonomskog fakulteta u Beogradu, 2000.
Najbolji student druge godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu, 1998.
Najbolji sportista škole-oblast atletika, 1995

Važniji projekti

Mart 2015-Mart 2018 Poboljšanje analitičkih kapacitata ISSP-a kroz izgradnju makroekonomskog modela za Crnu Goru
Maj 2018-Novembar 2018 Razvoj i analiza indiktora konkurentnosti koji se odnose na trošak rada i Analiza isplativosti rada u Crnoj Gori
Maj 2018-Novembar 2018 Analiza „ease of doing business index“ i njegovih elemenata, definisanje eventualnih oblasti u kojima je moguće izvršiti izmjene u cilju poboljšanja ovog indeksa i Analiza uticaja promjena u tražnji i novih biznis modela na tržište kapitala
Maj 2018-Novembar 2018 Analiza izvora administrativnog opterećenja
Jun 2017-decembar 2017 Analiza osnovnih makroekonomskih kretanja u Crnoj Gori sa raspoloživim projekcijama, i Analiza osnovnih mekroekonomskih kretanja u zemljama regiona
Jun 2017-decembar 2017 Analiza promjene fiskalne pozicije Crne Gore
Jun 2017-decembar 2017 Analiza uspješnih programa fiskalnih konsolidacija u Evropi i zemljama regiona i Analiza poreskog sistema i poreskog opterećanja kao faktora konkurentnosti
Septembar 2012-April 2015 NEXT – Kolaborativna platforma za podršku transfera istraživanja i tehnologije
Mart 2012 - Decembar 2014 Primjena Bolonjske deklaracije u Crnoj Gori u svijetlu evropskih integracija
Oktobar 2011 - Oktobar 2013

Avgust 2011- Decembar 2012

Mart 2010-Decembar 2010 Ocjena finansijske stabilnosti u CG – Sistem za ocjenu i praćenje finansijske stabilnosti
Poboljšanje zapošljavanja kroz promociju zelenih poslova, razvoja klastera i razvoja institucinalnih kapaciteta
Unaprjeđenje života i mogućnosti zapošljavanja u sjevernom regionu Crne Gore kroz promociju razvoja klastera i institucionalnog kapaciteta sa fokusom na turizam, drvopreradu i poljoprivrednu proizvodnju.
Septembar 2009-Februar 2010 Glavni statistički indikatori –proizvodnja, upotreba i značaj u procesu priključenja EU (Treća Škola statistike, MONSTAT)
Mart 2008 – Septembar 2008 Human Development Report for Montenegro 2009: „Montenegro society for all“, UNDP
2008, 2009 Analitička baza za donošenje ekonomskih odluka sa specijalnim kokusom na donošenje odluka u oblasti fiskalne
April 2008-April 2009 Zaposlenost i reforma penzionog sistema z Crnoj Gori, Komisija za hartije od vrijednosti i Svjetska banka
Septembar 2007-Jul 2008 Socijalna zaštita i socijalna uključenost u Crnoj Gori, Evropska komisija
Januar 2008-Septembar 2008 Društveno-ekonomska analiza sjevernog regiona Crne Gore, sa specijalnim osvrtom na migracije), FORCE Montenegro
Januar 2008- Oktobar 2008 Ekonomska analiza uticaja industrije na makroekonomsku situaciju u Crnoj Gori
Mart – Jul 2008 Druga Škola statistike organizovana za potrebe Monstata
Februar –Mart 2007 Uticaj penzione reforme na tržište kapitala, Komisija za hartije od vrijednosti i ISSP I
Novembar 2006 – Januar 2007 Tržište rada u Crnoj Gori, ISSP/CASE projekat izgradnje kapaciteta za crnogorski NVO sektor, ISSP, CASE, CIDA
Januar 2007-Februar 2007 Analiza biznis regulative i okruženja u Crnoj Gori
Januar 2006 – Septembar 2006 Agenda ekonomskih reformi
Januar 2006- Decembar 2006 Makroekonomski model za Crnu Goru
Mart – Jul 2006 Prva Škola statistike organizovana za potrebe Monstata
2005-2009 Analiza Tržišta zdravstva z Crnoj Gori
Mart 2005- Decembar 2005 Human Development report for Montenegro, 2004
Mart 2005- Oktobar 2005 Analiza finansijske održivosti penzionog sistema u CG
April 2005- Jun 2005 Reforma obrazovnog sistema u Crnoj Gori, projekat Svjetske banke rađen za potrebe Ministarstva obrazovanja
May 2004-Februar 2005 Makroekonomski model za Crnu Goru, Centralna banka Crne Gore
Januar 2004-Decembar 2004 Transition report for Montenegro, UNDP, G 17
Decembar 2003 Ekonomska politika za 2004
Februar-Jun 2003 Crna Gora – ekonomski profil zemlje
Januar 2003 - Mart 2003 Transakcioni troškovi u Crnoj Gori
Januar 2003-Decembar 2003 Ekonomski indikatori u Crnoj Gori
Januar 2000- MONET –publikacija koja se bavi monetarnim, bankarskim i fiskalnim pitanjima
2002 Agenda ekonomskih reformi 2002-2006

dr Milica Vukotić