Predmeti

FKT1RIMks
Religija i mitologija

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova: 1+1
Smjer: Kineske studije

Ideja izučavanja predmeta:  Da student kroz proučavanje zakonomjernosti u okviru mitologije i različitih religija kroz istoriju civilizacije shvati značaj mitološko-religioznih obrazaca u načinu ponašanja i donošenja odluka  i u društvima koja se karakterišu kao svjetovna i sekularna. Ideja predmeta je da kroz analizu i razumijevanje mita i religije kao društvenog fenomena u antropološkom, istorijskom, psihološkom smislu studentu omogući da razumije kompleksnu dvosmjernu interakciju - uticaj društveno-istorijskih okolnosti na nastanak dominantnog mita ili religije i uticaj mitološko-religioznih obrazaca ponašanja na oblikovanje društvene stvarnosti.

Ciljevi izučavanja predmeta: Nakon uspješno završenog kursa student će poznavati biti u mogućnosti da definiše i interpretira osnovne kategorije uloge mitoloogije i religije u društvu; poznavaće osnovne odrednice dominantnih mitologija i religija u različitim fazama razvoja civilizacije; poznavaće i biti u mogućnosti da opiše, analizira i interpretira iticaj društvenih okolnosti na nastanak mitova i dominantne religije u jednom društvu i uticaj mita/religije na način razmišljanja i ponašanja u društvu.

Angažovani predavači: