Predmeti

FKT2KK1
Kineska kultura I

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 1
Obavezan: Da
Fond časova: 1+0
Smjer: Opšti smjer

Opis predmeta
Kineska kultura predstavlja veoma bogatu riznicu dragocjenih znanja, djela, učenja i artefakta, koji su od neprocjenjivog značaja za kinesko društvo, ali i čitavu svjetsku civilizaciju. Kineska kultura ima kontinuitet od 5000 godina, čime predstavlja jednu od najstarijih svjetskih kultura koje se i dan danas neprekidno obogaćuju. Ovaj modul će obuhvatiti kratak pregled kineskog filma, muzike, književnosti, slikarstva, vajarstva, arhitekture i filzofije i to od antičkog perioda drevne Kine, pa sve do modernog doba. Samim tim, kineska kultura predstavlja najprepoznatljiviji kineski brend u svijetu.

Cilj predmeta

Predmet ima za cilj da omogući studentu da prati hronološki razvoj kineske kulture u trajanju od 5000 godina i da nauči na koji način je različit istorijski kontekst uticao na razvoj kulture, bilo da je u pitanju umjetnost, filozofija i dr., kao i kada je sve kineska kultura bila na vrhuncu svog razvoja, zašto je moderna Kina zemlja kontrasta i slično. Student će kroz bogat audio-vizuelni sadržaj da „spozna“ kinesku kulturu na poseban način i da samostalno prepoznaje i razumije koji elementi kineske kulture pripadaju jednom vremenskom periodu, zašto su takvi kakvi jesu itd.

Angažovani predavači: