Predmeti

VATEL-ACT201
Current Events in the Hospitality Industry

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

 

 

 

Angažovani predavači: