Predavači

Saradnik iz prakse
mr Katarina Đurišić

Katarina Đurišić, rođena je 1991.godine u Podgorici. Uporedo sa osnovnom školom u Danilovgradu, završila je nižu Muzičku školu, odsijek klavir, a nakon toga Gimnaziju Slobodan Škerović u Podgorici. Bachelor studije ekonomije završila je u junu 2014.godine, na Univerzitetu Crne Gore, Ekonomski fakultet. Tokom studija bila je stipendista JoinEU programa za mobilnost studenata na Univerzitetu Latvia, Riga gdje je provela dva semestra, kao i programa CEEPUS za razmjenu stundenata na fakultetu za Finansije i osiguranje, Univerzitet Katowice, Poljska u periodu od jednog semestra.Profesionalno iskustvo sticala je u Societe Generale Banci Montenegro na poziciji Regrutera i službenika za razvoj karijere, a u okviru Sektora za upravljanje ljudskim resursima. Nakon bankarskog sektora, pokrivala je poziciju Menadžera za upravljanje ljudskim resursima Azmont Investment grupe, na projektu Portonovi Resort u Herceg Novom.Uspješno je završila CIPD program za sertifikaciju u oblasti ljudskih resursa – obuke i razvoja zaposlenih koju izdaje Ovlašćeni institut za razvoj kadrova (CIPD). Kroz dugogodišnje sportsko angažovanje u karateu stekla je zvanje crni pojas – 1.dan (shotokan). Trenutno je na master studijama Univerziteta Paris Dauphine, program Međunarodni biznis sa osvrtom na digitalnu ekonomiju i menadžment projekata.

 

 

mr Katarina Đurišić