Predavači

Saradnik iz prakse
Katarina Đurišić

Rođena je 1991.godine u Podgorici. Uporedo sa osnovnom školom u Danilovgradu, završila je nižu Muzičku školu, odsijek klavir, a nakon toga Gimnaziju Slobodan Škerović u Podgorici. Bachelor studije ekonomije završila je u junu 2014.godine, na Univerzitetu Crne Gore, Ekonomski fakultet. Tokom studija bila je stipendista JoinEU programa za mobilnost studenata na Univerzitetu Latvia, Riga gdje je provela dva semestra, kao i programa CEEPUS za razmjenu stundenata na fakultetu za Finansije i osiguranje, Univerzitet Katowice, Poljska u periodu od jednog semestra razmjene.

Profesionalno iskustvo sticala je u Societe Generale Banci Montenegro na poziciji Regrutera i službenika za razvoj karijere, a u okviru Sektora za upravljanje ljudskim resursima, u periodu od 2014-2018-te godine. Od 2018.godine, pokriva poziciju Menadžera za upravljanje ljudskim resursima na projektu Portonovi Resort u Herceg Novom.

Uspiješno je završila CIPD program za sertifikaciju u oblasti ljudskih resursa – obuke i razvoja zaposlenih koju izdaje Ovlašćeni institut za razvoj kadrova (CIPD). Uporedo sa školovanjem, kroz dugogodišnje sportsko angažovanje u karateu stekla je zvanje crni pojas – 1.dan (shotokan).

Trenutno je na master studijama Univerziteta Paris Dauphine, program Međunarodni biznis sa osvrtom na digitalnu ekonomiju i menadžment projekata.

Na VATEL programu Univerziteta Donja Gorica, angažovana je na predmetima:

§     VATEL - International Hospitality Environment

§     VATEL - Human Resources II

§     VATEL - Human Resources II

 

 

Katarina Đurišić