Predmeti

VATEL-INF201
Computer Sciences II

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

Angažovani predavači: