Predmeti

VATEL-STA201
International Professional Internship

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

 

 

Angažovani predavači: