Predmeti

VATEL-NUT101
Nutrition I

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 1
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

Angažovani predavači: