Predmeti

VATEL-NUT102
Hygiene and Safety

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 1
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

Angažovani predavači: