Predmeti

VATEL-CUP101
Professional Culture

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

Angažovani predavači: