Predmeti

VATEL-STA101
Domestic Professional Internship

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

Angažovani predavači: