Predmeti

VATEL-APP101
Professional Practices

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

Angažovani predavači: