Predmeti

VATEL-INF301
Computer Sciences III

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

Angažovani predavači: