Predmeti

VATEL-CP301
Career Project

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 0
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

Angažovani predavači: