Predmeti

FKT2IU
Istorija umjetnosti

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Smjer: Opšti smjer

Ideja izučavanja predmeta: Shvatiti značaj okolnosti i uticaj sredine na stvaranje neke ideje

Ciljevi izučavanja predmeta: Da student  shvati značaj umjetnosti za turizam i razvoj, posebno u periodima prelaska na novu paradigmu razvoja

Angažovani predavači: