Predmeti

FKT2VVCG
Vino i vinarije Crne Gore

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova: 1+1
Smjer: Opšti smjer

Opis: Vino i vinarije Crne Gore je predmet koji će  omogućiti usvajanje određenih znanja iz oblasti vinogradarstva i vinarstva te poznavanje vinske kulture i njenog značaja u savremenom poslovnom svijetu. Perspektivni razvoj proizvodnje grožđa i vina u Crnoj Gori je usmjeren  prema zahtjevima tržišta tj. potrošačima grožđa i vina kako na našem tako i na svjetskom tržištu.  Pored velikih proizvođača u Crnoj Gori sve veći značaj na tržištu imaju i male privatrne vinarije kao dio porodičnog biznisa.  Vina proizvedena u našoj zemlji treba da imaju značajnu ulogu i u turističkoj ponudi Crne Gore uključujući i razvoj vinogradarskog i vinarskog turizma što je praksa u zemljama sa značajnom vinogradarsko-vinarskom tradicijom i kulturom. Ako se ovome doda i važnost poznavanja vinske kulture u savremenom poslovnom svijetu onda vino zaista  zauzima značajno mjesto u našem životu i radu. Na širenju vinske kulture, odnosno kulturne potrošnje vina koja predstavlja i dio opšte kulture pojedinca i jednog naroda treba doprinijeti i kvalitetnijom edukacijom  što je i cilj ovog kursa (predmeta)

Tokom predavanja biće organizovane i grupne-stručne posjete  vinogradima i vinskom podrumu. Biće orgnizovana i degustacija vina u degustacionoj sali.  Grupne aktivnosti će olaksati razumijevanje i savladavanje nastavnog programa predmeta.                                                                                            

Cilj predmeta:  Upoznati studente sa  proizvodnjom grožđa i vina, kvalitetom vina,   vinskom  kulturom (njenom ulogom u savremenom poslovnom svijetu); značaju razvoja vinogradarsko vinarskog turizma a sve u cilju korišćenja komparativnih prednosti za razvoj „vinskog“biznisa, uključujući  doprinos poznavanja  vinske kulture kao dio opše kulture pojedinca i jednog naroda uz intezivnije  uključivanje  vinogradarsko vinarskog turizma u turističku ponudu nase zemlje (berba grožđa, vinski put)  po ugledu na razvijene turističke destinacije  u  kojima je kult vina dosegao zavidne visine (Italija, Francuska, Španija).

Nakon završene nastave studenti će usvojiti znanja koja ce  doprinijeti da znaju:

Što čini Crnu Goru zemljom  velikih vina                                                                              

Značaj  i uloga vinske kulture kao dio opšte kulture pojedinca  i naroda

Značaj razvoja vinogradsrko vinarskog turizma i obogaćivanja turističke ponude naše zemlje

Zašto turistička privreda Crne Gore u vinima ima moćnog saveznika za stalan rast domaćih i  inostranih turusta

Angažovani predavači: