Predmeti

FKT2VVCG
Vino i vinarije Crne Gore

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova: 1+1
Smjer: Kultura i turizam
 
Opis kursa:
 
Ovaj kurs je osmišljen kako bi studentima omogućio usvajanje određenih znanja iz oblasti vinogradarstva i vinarstva te poznavanja vinske kulture i njenog značaja u savremenom poslovnom svijetu. Obuhvatiće teme koje se tiču proizvodnje grožđa i vina, zatim kvaliteta vina,   vinske  kulture (njenom ulogom u savremenom poslovnom svijetu); značaja razvoja vinogradarsko vinarskog turizma  i njegovog inkorporiranja u turističku ponudu naše zemlje  po ugledu na razvijene turističke destinacije  u  kojima je kult vina dosegao zavidne visine (Italija, Francuska, Španija). Upoznaće se sa proizvodjačima  vina i vinarijama  u Crnoj Gori i  komparativnim prednostima naše zemlje u razvoju „vinskog“ biznisa. Kurs će pružiti mogućnost  za organizovane i stručne posjete  vinogradima i vinskom podrumu. Biće orgnizovana i degustacija vina u degustacionoj sali.  Grupne aktivnosti će olakšati razumijevanje i savladavanje nastavnog programa predmeta.                                  
 
Ishodi učenja:
 
Nakon završetka kursa, student će biti osposobljen da:
 
  - Objasni zasto je  Crnu Goru zemlja velikih vina;   
  - Objasni ulogu sorte vinove loze, teroara I tehnologije u proizvodnji vina;
  - Predstavi crnogorska vina I vinarije;                                                                          
  - Koristi –primjeni I objasni značaj vinske kulture;
  - Doprinese razvoju vinogradsrko vinarskog turizma i obogaćivanju turističke ponude naše zemlje;
  - Kreira i poboljša ambijent za razvoj vinskog biznisa;
  - Unaprijedi vinsku kulturu i vinski turizam u Crnoj Gori.
 
Course description:
 
 
This course is designed to enable students to acquire knowledge in  the field of viticulture and winemaking, as well as knowledge of wine culture and its importance in the modern business world, especially in tourism development. It will cover topics related to the production of grapes and wine, then the quality of wine, wine culture (its role in the modern business world); the importance of the development of viticultural and wine tourism and its incorporation into the tourist offer of our country, following the example of developed tourist destinations in which the cult of wine has reached enviable heights (Italy, France, Spain). The students will also learn about most important wine producers and wineries in Montenegro and the comparative advantages of our country in the development of "wine" business. The course will provide an opportunity for organized and professional visits to vineyards and the wine cellar. A wine tasting will also be organized in the tasting room. Group activities will facilitate understanding and mastering the subject curriculum.
 
 
Learning outcomes:
 
 
Upon the completion of this course, student will be able to:
 
  - Explain why Montenegro is a country of great wines;  
  - Explain and discuss the role of grape variety, terroir and technology in wine production;  
  - Discover and present Montenegrin wines and wineries;
  - Explain  and analyze the importance of wine culture;
  - Contribute to the development of viticultural and wine tourism and enrichment of the tourist offer of Montenegro;
  - Create and improve the environment for the development of the wine business in Montenegro;
  - Continuously improve wine culture and wine tourism in Montenegro.
 
 

Angažovani predavači: