Predmeti

FKT2KB4
Kulturna baština IV

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Smjer: Opšti smjer

Opis predmeta


Kulturna baština je multidisciplinarna oblast, kojom se izučavaju dobra i kulturna dobra naslijeđena iz prošlosti. Na predmetu Kulturna baština IV studenti će biti upoznati sa kvantumom, vrstama, karakteristikama kulturnih dobara Crne Gore, međunarodnim istorijskim fenomenima i njihovima uticajima na razvoj umjetničkih stilova u  arhitekturi, umjetnosti uopšte i načinu života.

Izučavanje podrazumijeva korišćenje postojećih baza podataka iz raznih izvora sa naglaskom na rezultate Projekta "Revalorizacija kulturnih dobara Crne Gore" koje će studentima pripremiti predmetni nastavnik.  Jedan od ciljeva ovog predmeta je da nauči studente da prepoznaju koje bazične karakteristike određenih religijskih i umjetničkih uticaja, koje treba koristiti da bi se dao odgovor na određeno pitanje, a posebno prilikom donošenja upravljačkih odluka u ovoj oblasti kroz učešće u menadžerskim strukturama svih nivoa. 

Aktivno učenje je ključ uspjeha. Predmetni nastavnik će  svakako biti dostupnan da da odgovore na sva vaša pitanja, da sugestije i pruži podršku. Da biste iskoristili ovakav način učenja u potpunosti, na čas morate doći pripremljeni i koristiti datu literaturu i izvore.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je da pomogne studentima da shvate značaj i vrijednosti kulturne baštine, da steknu znanja o raznolikosti kulturne baštine Crne Gore, koja ukupno oblikuje zajednički kulturni i nacionalni identitet.

  • Kako prepoznati karakteristike, bazične vrijednosti i jedinstvenost i rijetkost jednog kulturnog dobra?
  • Kako upravljati raznolikom kulturnom baštinom na principima održivog korišćenja?

Kako se u procesu ekonomske globalizacije kojoj težimo, sačuvati od kulturne, a time i resurs i temelj za buduće uspjehe?

Angažovani predavači: