Predavači

Saradnik
mr Sanja Nikolić

Stručni konsultant u domenu strateškog planiranja, projekt menadžmenta i digitalne transformacije, angažovana na EU projektima vezanim za Digitalnu agendu.

Radila je kao direktor strateškog planiranja za segment Evropa u Deutsche Telekom, Bonn, Njemačka u periodu 2014-2018. god, kao i na raznim menadžerskim i ekspertskim pozicijama u Crnogorskom Telekomu u periodu 2002-2014.god. (Menadžer za strateško planiranje, Menadžer za stateške projekte i razvoj novih biznisa, Ekonomski ekspert za regulatorna pitanja i odnose sa vladom, Specijalista za finansijsko izvještavanje...)  U Deutche Telekomu je bila zadužena za razvoj i implementaciju internacionalne strategije za  segment Evropa, upravljanje ključnim tehničkim i komercijalnim starteškim projektima (Technology Leadership, CapEx Allocation model, Fixed Mobile Convergence, Data Monetization, Growth strategies) i tržišno planiranje evropskog telekomunikacionog/ICT tržišta (≈20mlrd €), kroz upravljanje i koordinaciju internacionalnim i interdisciplinarnim timovima iz 12 evropskih zemalja (DT nacionalnih filijala). 

Posjeduje je višegodišnje iskustvo i ekspertizu u razvoju korporativnih, poslovnih i funkcionalnih strategija, tehnikama holističkog modeliranja tržišta i  tržišnih/konkurentskih analiza, kao i u domenu portfolio, program i projekt menadžmenta, povezanih s programima korporativnog restrukturiranja (digitalna transformacija, povećanje prihoda, troškovna efikasnost, organizaciona agilnost) i razvojem primarnog i novog bizisa (inovativni portfolio).

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore 2002. god.,bila angažovana kao saradnik na predmetu Ekonomija na Ekonomskom fakultetu, UCG 2002.-2007.god. i odbranila magistarski rad o crnogorskoj tranziciji i procesu privatizacije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pohađala je različite programe stručnog usavršavanja vezane za strateški razvoj, upravljanje projektima i inovacije, uključujući i jednogodišnji DT Strategy Professional Programme na univerzitetu INSEAD, Fontainebleau, Francuska 2011-2012. Studentica je doktorskih studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore od 2021.

 

 

mr Sanja Nikolić