Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Mauro Dujmović

Mauro Dujmović rođen je 26.07.1971. godine u Puli. Zaposlen je na radnom mjestu izvanrednog profesora u interdisciplinarnom području znanosti (izborna polja: 5.05. sociologija i 6.03. filologija) pri Fakultetu za ekonomiju i turizam „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, gdje redovnim i izvanrednim studentima predaje Poslovni engleski jezik, Sociologiju turizma, Turizam događaja i kolegij Turizam i kultura.Od 2011. Mauro Dujmović je Predstojnik Odsjeka za interdisciplinarne studije pri Fakultetu ekonomije i turizma 'Dr. Mijo Mirković' u Puli.  

U dosadašnjem znanstvenom radu aktivno je sudjelovao na znanstveno istraživačkom projektima, a neki od njih uključivali su i studijsko usavršavanje i boravak na  inozemnim visokoškolskim institucijama (listopad/studeni 2008. godine Rollins College Crummer Graduate School of Business, Orlando (FL), SAD; 11.01.2011. kao stipendist ministarstva vanjskih poslova SAD pri Sveučilištu u Oregonu završava napredni desetotjedni tečaj na daljinu za profesore engleskog jezika i dobiva diplomu iz tzv. English for Specific Purposes, Američkog instituta za engleski jezik (American English Institute). Pored sudjelovanja i izlaganja na brojnim  međunarodnim i domaćim znanstvenim konferencijama objavio je i dvije autorske knjige te četiri sveučilišna udžbenika, kao  i veći broj znanstvenih i stručnih radova.

 

Najznačajniji naučni radovi:

-M DUJMOVIĆ, A VITASOVIĆ,IMPORTANCE OF SOCIAL INTERACTION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION IN TOURISM.Sustainable Tourism X 256, 77,2022

-S Tuksar, M Dujmovic.Storytelling, Communication and Film in ELT A Prototype for Developing Discursive Analytical Skills.Journal of Positive School Psychology, 7636–7653-7636–7653,2022

-S Tuksar, M Dujmović.Happenstance'20s: Language, Media; Communication.Sveučilište Jurja -Dobrile u Puli,2022

-B Bogunovic, A Vitasovic, M Dujmovic.EXPLORING THE RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM COMPETITIVENESS AND TOURISM CONTRIBUTION TO ECONOMY: GLOBAL PERSPECTIVE.Economic and Social Development: Book of Proceedings, 199-209,2021

-B Bogunovic, A Vitasovic, M Dujmovic.TOURISM COMPETITIVENESS VS TOURISM PERFORMANCE-THE CASE OF CROATIAN COASTAL DESTINATIONS.Economic and Social Development: Book of Proceedings, 1-12,2021

-S Tuksar, M Dujmović.“THE ACCIDENTAL TOURIST” IN THE CONTEXT OF ZOOMED-IN IMAGES IN THE MULTIMODAL INTERPERSONAL VIDEO COMMUNICATION.PALIMPSEST/ПАЛИМПСЕСТ 6 (11), 211-226,2021

-S Tuksar, M Dujmovic.Unlocking Newspaper Headlines: Deconstructing the East-West Transcultural Stereotypes in Times of COVID-19.Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 12 (6),2021

-M Dujmović, A VITASOVIĆ.ALTERNATIVE VIEW OF CROATIAN TOURISM.WIT Transactions on Ecology and the Environment 248, 41-49,2020

-A Vitasovic, M Dujmovic.Experience economy and tourism.Economic and Social Development: Book of Proceedings, 265-275,2019

-A Vitasovic, M Dujmovic.Tourism Experiences as Experience Economy,Economic and Social Development: Book of Proceedings, 79-89,2019

-M Dujmović.Commercialization of cultural heritage in tourism.Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja,2019

-M Dujmović.Kommerzialisierung des Kulturerbes im Tourismus.Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja,2019

-M Dujmović.Komercijalizacija kulturne baštine u turizmu.Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja,2019

-A Vitasović, M Dujmović.Experience in Tourist Destination.PROCEEDINGS BOOK, 76,2017

-M Dujmović, A Vitasović, M Parlov.Cultural tourism–croatian perspective.International Journal of Sustainable Development and Planning 11 (3), 407-415,2016

-M Dujmovic.Postmodern society and tourism.3rd International Scientific Conference Tourism in Southern and Eastern Europe,2015

-M Dujmovic.Tourism, culture, cultural tourism.CULTURAL TOURISM AND DESTINATION IMPACTS, 3,2015

-M Dujmović, A Vitasović.Tourism product and destination positioning.Mediterranean Journal of Social Sciences 5 (19), 570-570,2014

-M Dujmović.The ways of using mother tongue in English language teaching.International Journal of Language and Linguistics 2 (1), 38-43,2014

-M Dujmović, I Bančić.Computer-aided storytelling in the EFL classroom.Global Journal of Human-Social Science: Linguistics & Education 14 (5),2014

-M Dujmović.Kultura turizma.Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula,2014

-M Dujmović, I Bančić.A Handbook in children's literature.Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,2014

-M Dujmović,CHAPTER TWO CULTURE OF TOURISM MAURO DUJMOVIĆ AND ALJOŠA VITASOVIĆ.Tourism Research: An Interdisciplinary Perspective, 12,2013

-M Dujmović, A Vitasović.Culture of tourism.Cambridge Scholars Publishing,2013

-M Dujmović.NEW MOBILITY PARADIGM AND TOURISM.Language Editing: Filomena Škare, 57,2013

-M Dujmović, A VITASOVIĆ.Changing world of tourism.Language Editing: Filomena Škare, 15,2013

-A Nefat, M Dujmović.DJEČJE REKLAME NA TELEVIZIJI I NJIHOVA POTROŠAČKA SOCIJALIZACIJA: STAVOVI RODITELJA.Economic research-Ekonomska istraživanja 25 (1), 176-190,2012

-M Dujmović, A Vitasović.Festivals, local communities and tourism.Leeds: International Centre for Research in Events, Tourism and Hospitality,2012

-A Nefat, M Dujmović.Children’s advertising on television and their consumer socialisation: parents’ attitudes.Economic research-Ekonomska istraživanja 25 (1), 145-156,2012

-M Dujmovic.A contemporary approach to mobility, space and tourism.Sustainable Tourism: Socio-Cultural, Environmental and Economics Impact, 55-65,2011

-M Dujmovic.Turbulent New World.Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 20 (2 (112)), 541-560,2011

-M Dujmovic.Turbulente neue Welt.Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 20 (2 (112)), 541-560,2011

-M Dujmovic.Vrtlog novoga svijeta.Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 20 (2 (112)), 541-560,2011

-M Dujmović, A Vitasović.Changing culture of tourism.University of Brighton, Eastbourne: The Association of Tourism in Higher,2011

-M Dujmović, O Radolović, A Vitasović.Golf-tourism: Social and economic factor of innovation and the development of istrian tourism and a legal problem of the Croatian law,2010

-M Kostić-Bobanović, M Dujmović.A Handbook of English Grammar.Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam''Dr. Mijo,2010

-M Dujmović, O Radolović, A Vitasović.Multidisciplinary analysis of film tourism with emphasis on the example of Istria (socio-cultural, economic and legal aspects).Moderna organizacija,2010

-M Dujmovic, A Vitasovic.Corporate social responsibility in the banking sector-case study Croatia.Fifth International Conference of the School of Economics and Business, 2010

-M Dujmović, O Radolović, A Vitasović.Sustainability of tourism in national parks through the timesharing contract models and" all inclusive" services.International Journal of Arts and Sciences 3 (12), 165-177,2010

-M Dujmović.Mediji i oglašavanje u kontekstu Orwellova romana 1984. i Vrlog novog svijeta Aldousa Huxleyja.University of Rijeka. Faculty of Humanities and Social Sciences,2009

-M Dujmović.„Prevencija književnosti i premoć masovnih medija u kontekstu Orwellova romana 1984. i Vrlog novog svijeta Aldousa Huxleyja “,Književna smotra 3 (153), 9-57,2009

-D Krbec, M Dujmović, A Vitasović.A Taste of Istria" as competitive strategy for a" New tourism.Abstracts of the 27th EuroCHRIE Annual Conference" From Services,2009

-M Dujmović, A Vitasović.Changing world of tourism-regional perspective-,2009

-M Dujmović, A Vitasović.Storytelling as a means to fight back children’s commercial television viewing.Journal of Language, Individual and Society 3 (1), 50-59,2009

-M Dujmović, D Etinger, A Vitasović.The role of tourism in the protection of cultural and historical heritage.Universitas Szeged Press,2009

-M Dujmović, A Vitasović, O Radolović.Legal regulation on nautical tourism as a feature of cultural tourism,2009

-V Kadum, M Dujmović, S Kadum-Bošnjak.ALCUNI ASPETTI DELLA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI PER IL FUTURO.Metodički obzori: časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu 3 (5), 81-90,2008

-V Kadum, M Dujmović, S Kadum-Bošnjak.Some views on the education of the teacher of the future.Metodički obzori: časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu 3 (5), 81-90,2008

-V Kadum, M Dujmović, S Kadum-Bošnjak.Neki pogledi na izobrazbu učitelja budućnosti.Metodički obzori: časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu 3 (5), 81-90,2008

-M Dujmović, I Petrinić.Krbec, Denisa (2008.) Hrvatska sociologija: Razvoj i perspektive.Hrvatsko sociološko društvo,2008

-M Dujmović.Pripovijedanje kao metoda poučavanja engleskog kao stranog jezika.Metodički obzori: časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu 1 (1), 75-87,2006

-M Dujmović.Storytelling as a method of EFL teaching.Metodički obzori: časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu 1 (1), 75-87,2006

-N Tatkovic, M Ruzic, M Dujmovic.Communication for the Purpose of Encouraging Gifted Students.Online Submission,2005 

-M Dujmović.Film u nastavi kemije.Croatica Chemica Acta 26 (2), 130-131,1954

 

 

dr Mauro Dujmović