Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Mauro Dujmović

Mauro Dujmović rođen je 26.07.1971. godine u Puli. Zaposlen je na radnom mjestu izvanrednog profesora u interdisciplinarnom području znanosti (izborna polja: 5.05. sociologija i 6.03. filologija) pri Fakultetu za ekonomiju i turizam „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, gdje redovnim i izvanrednim studentima predaje Poslovni engleski jezik, Sociologiju turizma, Turizam događaja i kolegij Turizam i kultura.

Od 2011. Mauro Dujmović je Predstojnik Odsjeka za interdisciplinarne studije pri Fakultetu ekonomije i turizma 'Dr. Mijo Mirković' u Puli.  

U dosadašnjem znanstvenom radu aktivno je sudjelovao na znanstveno istraživačkom projektima, a neki od njih uključivali su i studijsko usavršavanje i boravak na  inozemnim visokoškolskim institucijama (listopad/studeni 2008. godine Rollins College Crummer Graduate School of Business, Orlando (FL), SAD; 11.01.2011. kao stipendist ministarstva vanjskih poslova SAD pri Sveučilištu u Oregonu završava napredni desetotjedni tečaj na daljinu za profesore engleskog jezika i dobiva diplomu iz tzv. English for Specific Purposes, Američkog instituta za engleski jezik (American English Institute)). Pored sudjelovanja i izlaganja na brojnim  međunarodnim i domaćim znanstvenim konferencijama objavio je i dvije autorske knjige te četiri sveučilišna udžbenika, kao  i veći broj znanstvenih i stručnih radova.

dr Mauro Dujmović