Predavači

Asistent
mr Sanida Šabotić - Adžović

Sanida Šabotić - Adžović, rođena je 4.maja 1994. godine. Osnovnu školu je završila kao đak generacije i dobitnica diplome "Luča A" , a srednju školu kao dobitnica diplome "Luča B". Nakon završene srednje škole školovanje nastavlja u Turskoj kao stipendista Vlade Republike Turske.Od 2012. do 2013. godine pohađa pripremnu nastavu turskog jezika i književnosti na Ankara Univerzitetu u Ankari. 2013. godine upisuje četvorogodišnje studije na Fakultetu za turizam, smjer za Turizam i menadžment na Anadolu Univerzitetu u Eskisehiru i diplomira 2017. godine. Dobitnica je diplome za najboljeg studenta studijske 2017/2018. godine. Tokom školovanja učestvovala je u mnogobrojnim konferencijama, seminarima i panelima. 2021. godine završila je postdiplomske studije na Fakultetu za turizam „Montenegro Tourism School“, Univerzitet Mediteran. Polaznica je prve generacije škole pčelarstva od 2019. do 2021. godine koja je organizovana u saradnji Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Saveza pčelarskih organizacija i Centra za stručno obrazovanje i stekla je licencu pčelar/ka.Trenutno je studentkinja doktorskih studijama na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru.Od 2019. godine radi na Fakultetu za kulturu i turizam kao saradnica u nastavi i administrativnim poslovima na Fakultetu za kulturu i turizam, studijskom programu  za Međunarodno hotelijerstvo i menadžement - Vatel.Članica je OCSI globalne mreže crnogorskih studenata u inostranstvu, Udruženja Alumnija Turske u Crnoj Gori - MASAT i Udruženja aluminija Anadolu Univerziteta.

 

Publikacije:

- -Sabotic, S., Understanding and convictions of apitherapy for disease prevention and treatment among citizens in Montenegro, The 8th congress on beekeeping and bee products, Sarajevo, 18-19 November 2023, ISBN: 978-953-7005-88-7

- Sabotic, S., Drekalovic, N., The Impact of COVID-19 on Tourism Industry in Montenegro, MTCON - Conference on Managing Tourism across Continents, University of South Florida, 1 - 3 April 2021, ISBN: 978-1-955833-01-1  

-Sabotic, S., Martinovic, A., Implementation challenges and prospectives for the development of  the academic studies of international hospitality school in Montenegro,  Challenges of tourism and business logistics in the 21st century, 13 September 2019, North Macedonia, ISBN:978-608-244-693-6;

-Prevod pjesme Smrti moje majke, autor Bahtijar Vagabzade - Gledišta : časopis za kulturu, umjetnost i društvena pitanja. - ISSN 2661-2941 (#God. #3, #br. #6/7, 2020, str. 11); COBISS.CG-ID - 20125956

-Drekalovic, N., Sabotic S., Drekalovic, A., Gogic A., The Impact of Covid-19 pandemy on the higher education system.The example of University of Donja Gorica, XXI International online conference - The impact of COVID-19 pandemics on globalization and global economic/legal/media matters with an emphasis on the western Balkan countries , 26 - 27 March 2021,

 

mr Sanida Šabotić - Adžović